Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Drygt 6 000 fick eutanasi

Drygt 6 000 fall av dödshjälp förekom i Nederländerna förra året, enligt aktuell statistik. Det var runt tio procent fler än året innan, skriver organisationen Respekt. Siffrorna bygger på en årsrapport från den nederländska övervakningskommissionen för eutanasi, RTE.

Nyheter · Publicerad 15:10, 24 apr 2017

Sammantaget innebär det att 4 procent av alla dem som dog i Nederländerna förra året, fick läkares hjälp av dö.

Majoriteten av de 6 091 personer som fick dödshjälp – 85 procent – var cancerpatienter i slutskedet av sin sjukdom, samt personer med Parkinson, MS och ALS, hjärtkärl- eller lungsjukdomar.

Av samtliga avlidna var 141 dementa (2 procent) och 60 personer led av psykisk sjukdom (cirka en procent). För fyra procent rörde det sig om "en rad olika åldersrelaterade sjukdomar", skriver kommissionen.

Jämfört med 2015 ökade antalet godkända förfrågningar om dödshjälp med 575, vilket är närmare tio procent. Går man några år bakåt, så ser man exempelvis att läkare rapporterade in 3965 fall av dödshjälp under 2012.

Kommissionen ställer sig själv frågande till den årliga ökningen, som man söker en rad olika förklaringar till:

"Finns det en ökad rapporteringsvilja bland läkare? Är läkare mindre tveksamma till att tillmötesgå en begäran om dödshjälp? Lägger patienter fram sina önskemål om dödshjälp på ett mer beslutsamt sätt?", undrar kommissionen.

"Ska det lyckosamma faktum att människor i Nederländerna lever längre och blir äldre ses som en möjlig förklaring till det ökade antalet rapporteringar? Eller handlar det om den grundläggande demografiska strukturen i den nederländska befolkningen?"

Kommissionen ser inget tydligt svar, utan räknar med att kunna urskilja en tydligare trend i den femåriga översyn av dödshjälpslagen som ska komma i mitten av året. Det blir den tredje översynen av sitt slag.

I Nederländerna är dödshjälp inte straffbart när patientens lidande bedöms vara outhärdligt och denna flera gånger har fört fram en begäran om dödshjälp. Varje fall måste anmälas och prövas. I rapporten för 2016 framgår att läkarna i tio fall inte höll sig till riktlinjerna.

Den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, som nyligen tog fram en rapport om den modell för dödshjälp som tillåts i USA, menar att eutanasikommissionens siffror bekräftar svårigheterna med att hålla dödshjälp inom vissa fastställda ramar.

– Statistiken från Nederländerna bekräftar – tyvärr – exakt de risker vi pekar på, säger Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet.

– När man väl har öppnat dörren för dödshjälp hamnar man ofrånkomligen på ett sluttande plan där det blir allt svårare att neka ytterligare grupper att ta sjukvården till hjälp att dö. Den här utvecklingen är i djupaste mening ovärdig ett modernt samhälle.

Institutet publicerade nyligen en rapport om den typ av läkarassisterat självmord som bland annat förespråkas av Staffan Danielsson, och som infördes i den amerikanska delstaten Oregon 1997.

I rapporten, "Hotet mot värdigheten", lyfter man fram en rad frågetecken när det gäller Oregonmodellen, som den bristande insynen i hur dödshjälpen går till i praktiken.

Rapporten framhåller också att de flesta patienter som efterfrågar dödshjälp inte gör det på grund av fysiska symptom såsom smärta eller illamående. Man gör det i stället till följd av depression, psykologiskt lidande och rädsla för att förlora kontrollen.

När man väl har öppnat dörren för dödshjälp hamnar man ofrånkomligen på ett sluttande plan där det blir allt svårare att neka ytterligare grupper att ta sjukvården till hjälp att dö.

Vilket EU-land ska bli först med att flytta sin ambassad?

Israelkommentar Hemkommen efter ännu en intressant resa till Jerusalem känner jag mig inspirerad att kommentera ambassadflyttningarna i Israel. I skrivande stund har...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.