Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Drottning Siliva fyller i  dag 70 år. Hon har firats med mottagning på Kungliga slottet och hyllnings­konsert på Oscarsteatern. Foto: Rickard Nilsson / TT

Drottning Silvia firar 70 år i dag

Nyheter · Publicerad 07:00, 23 dec 2013

När drottning Silvia i dag fyller 70 år påminns vi om den enorma popularitet hon hade hos svenska folket vid förlovningen med vår då unge kung Carl XVI Gustaf den 12 mars 1976. Hon tog Sverige med en oövervinnerlig charm.

Kungens ord att ”det sa bara klick” har blivit bevingade. Orden fälldes när spontan kärlek uppstod vid de olympiska sommarspelen i München 1972, i mötet mellan dåvarande kronprinsen och den tysk-brasilianska OS-värdinnan Silvia Sommerlath. Det sade uppenbart också ”klick” lika snabbt hos svenskarna när de fick möta sin nya drottning.

Något elektriskt, närmast en kollektiv förälskelse, uppstod mellan Silvia och det folk hon alltsedan dess så engagerat och lojalt tjänat och fungerat som världsambassadör för. Lagom till födelsedagen väljer hennes uppväxtland Brasilien, där hon liksom i Tyskland är omåttligt populär, att satsa på svensk flygvapenteknologi, framför näsan på snuvade amerikaner och fransmän.

Entusiasmen, glädjen och det översvallande intresset kring rikets blivande drottning nådde vid tiden mellan förlovning och bröllop 1976 närmast euforiska höjder, något som prins Daniel inför vigseln med kronprinsessan Victoria ärligt talat aldrig kommit i närheten av.

Bevisligen medverkade Silvia Sommer­laths charm, värme, utstrålning samt naturliga och okonstlade skönhet till hänryckningen kring hennes person, när hon närmast svepte in över landet då för snart 38 år sedan. Silviafebern må med ålderns rätt ha klingat av en aning numera, men lever ändå kvar i de generationer som minns den glädje och positivism hon spred in i den svenska statsledningen och bilden av Sverige. Och hos svenska folket självt.

Ändå  vore det att inte ge en fullödig, rättvisande eller tillräckligt djuplodande bild av hennes personlighet ifall  drottning Silvias tydliga och principfasta värderingar förbises – för medmänsklighet, nästankärlek och stöd för de svagaste, särskilt utsatta barn. Och kanske framför allt varifrån allt detta stammar: ifrån en varm, personlig och till synes självklar kristen gudstro och livshållning. Detta är drottning Silva.

Vid internationella jämförelser hamnar regelmässigt svenskarna på en närmast extrem position värderingsmässigt – i form av svagt kyrkoliv och andlighet, utbredd historielöshet, uppbruten familjesammanhållning, out­vecklad nationalkänsla och torftig inställning till traditioner. Ändå ryggar inte en av vårt lands högsta företrädare, självaste drottningen, att tydligt stå för en helt annan värdeuppsättning och andlig orientering.

Denna kontrast har heller aldrig påverkat hennes popularitet eller ställning hos folket, ett ack så tänkvärt konstaterande i tider av rädsla bland ängsliga politiker, media-, näringslivs- och kulturföreträdare att stödja det kristna kärleksbudskapet på det sätt som drottningen gör.

Inom svensk kristenhet vet vi alla vad drottningens initiativ att ge ut Victorias bönbok och nyligen barnbarnet Estelles bönbok betytt för det kristna hemmets egna andaktsliv. I SVT-programmet ”En bok, en författare”  berättade drottning Silva 2010 – som vanligt på sitt närmast anspråkslösa, men ändå tydliga och innerliga sätt – om  hennes egen bönbok som hon då precis givit ut och till vilken kungen tagit flera bilder:
– För mig är bönen ett sätt att tala om det som finns i mitt hjärta, som är svårt.

Drottningen berättade om det grannlaga i att växa upp i ett hem med en katolsk mor och en protestantisk far, hur två kristna traditioner förenades i familjens gemensamma aftonbön till samme Gud och Frälsare. Denna stund, för att summera dagen och möta Gud i bön, har hon alltid velat vårda och föra vidare till sina egna barn under hela deras uppväxt, nu till barnbarnet Estelle, Sveriges arvsprinsessa:

– I dag går allt så fort. För mig är det viktigt att ge barnen den stunden av trygghet och gemenskap, sade drottningen i det aktuella tv-programmet om bönens och den kristna trons betydelse för henne.

Inför 70-årsdagen utkom förra månaden Drottning Silvia – en jubileumsbok författad av Roger Lundgren, chefredaktör för Kung­liga Magasinet, och där hon berättar att motion  som simning, promenader och cykelturer i Drott­ning­holmsparken är viktiga för avkoppling och återhämtning. Även läsning, trädgårdsarbete och barnbarnet, prinsessan Estelle, ”livets efterrätt”, är sådant hon gärna ägnar fritiden åt.

– Jag tycker mycket om att vara tillsammans med min familj, mina syskon och mina vänner. Men även den kristna tron har alltid betytt mycket för mig. Där hämtar jag styrka och finner stöd, vittnar drottning Silvia i boken.

Vid finalmötet för Jesus­mani­festa­tionen 2011 i Kungsträdgården riktades en hälsning från drottningen och det intilliggande kungliga slottet  om en ”till­önskan om Guds välsignelse över dagen”. Drottning Silvia förklarade att hon ser med tacksamhet på att ”kristna från olika traditioner samlas i bön för vårt land och till fördjupad gemenskap i mångfaldens Sverige”.

Kanske det är en upptäckt, eller återupptäckt, att Sverige med drottning Silvia sedan snart fyra decennier äger en varm och innerlig tillskyndare av bönens betydelse och den kristna trons trygghet, detta i den svenska statsledningens och maktens absoluta centrum. Detta är också en sann och viktig bild av vårt fosterland, för oss själva i Sverige att ta till oss och tillsammans med omvärlden inse vikten av.

Vi äger henne fortfarande som vårt lands drottning och statschefs varmhjärtade hustru, vår blivande drottnings egen mor och arvsprinsessas mormor – och som en god förebild i att den tro på Jesus Kristus hon själv fann genom hemmets ekumeniskt sinnade andakts- och böneliv inte får döljas eller förringas, utan i stället delas med andra, i ord och handling.

Drottning Silvas hittills 70-åriga liv har nämligen lämnat bestående avtryck, på flera skilda plan. Hennes religiösa vittnesbörd och kristna föredöme bär löfte om att få bestående, positiva och långtgående konsekvenser för kommande generationer.

Detta gäller för kungahusets andliga hemvist. Men också för många svenskars frimodighet att – enkelt och anspråkslöshet, men också varmhjärtat, tryggt och värdigt – stå för en kristen bekännelse. Hennes vittnesbörd igen: ”Den kristna tron har alltid betytt mycket för mig. Där hämtar jag styrka och finner stöd”.

Lennart Sacrédeus

redaktionen@varldenidag.se

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...