Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Dopdebatt vid kyrkomöte

Equmeniakyrkans kyrkokonferens antog i helgen en ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan. Särskilt omdebatterat blev förslaget att utesluta "sådan praxis som kan tolkas som omdop" i eventuella lokala avtal mellan församlingar.

Nyheter · Publicerad 09:38, 11 maj 2016

"I och med tecknandet av detta lokala avtal har församlingarna gemensamt kommit överens om att sådan praxis som kan tolkas som omdop inte förekommer".

Så lyder en mening som rekommenderas ingå i ett framtida lokalt avtal mellan en Equmeniaförsamling och en svenskkyrklig församling.

Utkastet finns med i den överenskommelse på nationell nivå som antogs av samfundet.

– Jag och Borås baptistförsamling är inte särskilt glada för den delen, säger Lars-Gunnar Comén, delegat från Borås baptistförsamling, till Världen idag efter helgens kyrkokonferens i Stockholm.

– Vi tycker det är märkligt att man kan tänka sig att ingå avtal där Svenska kyrkan i praktiken ska definiera vår dopsyn. Som vi ser det finns det heller inget som heter "omdop".

I de punkter som utgör det övergripande avtalet mellan Equmenia­kyrkan och Svenska kyrkan står inget om dopsyn.

Här står bland annat att samfunden "bejakar....[...] att Kristus är närvarande och verkar i sakramenten i våra kyrkor", liksom att man "bejakar ...[...] varandras vigningar respektive ordinationer för tjänst i respektive kyrka som gåvor från Gud med Andens kallelse och Kristi uppdrag".

Det är i utkastet till lokala avtal som dopet nämns specifikt, liksom i kommentarerna.

Att det är baptister i Equmenia­kyrkan som upprörs av skrivningen har sin förklaring.

Metodismen menar, så som den lutherska traditionen, att ett dop inte kan "göras om". Och i Svenska missionskyrkan har man kunnat enas om att en "dopbekräftelse" inte är att likställa med ett nytt dop.

Båda dessa tidigare samfund har också gamla överenskommelser med Svenska kyrkan, vilka ersätts av det nya avtalet.

Men samtalet med Svenska baptist­samfundet nådde aldrig fram till en överenskommelse, delvis på grund av skiljaktigheter kring dopet.

"Trots den växande samsynen och nya pastorala förhållningssätt i båda samfunden, kvarstår en skillnad främst i frågan om den principiella möjligheten att en som döpts i tidig ålder utan personlig bekännelse kan genomgå bekännelsedop senare i livet", skrev samfunden efter en samtalsomgång 2011.

– För oss känns det märkligt att de som vill ingå avtal lokalt med Svenska kyrkan måste frånsäga sig rätten att ta emot människor som kanske kommer och säger att "även om jag en gång blev barndöpt, så är det först nu som jag kommit till tro på Jesus Kristus och vill ta steget att döpa mig", säger Lars-Gunnar Comén från Borås.

– I stället ska pastorn i det läget säga: "Nej, eftersom vi har avtal med Svenska kyrkan så får du antingen leva i ditt barndop, eller gå till en annan kyrka för att bli döpt".

Alternativet för församlingar så som hans egen är att man inte ingår lokala avtal.

– Men tack vare den debatt som blev, kom kyrkostyrelsen med ett tilläggsyrkande, vilket betyder att man tar på sig uppdraget att fortsätta samtalen med Svenska kyrkan om hur de lokala avtalen ska se ut. På så vis är vi ändå nöjda med utfallet, säger Lars-Gunnar Comén.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...