Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jeremia 33:3

Världen idag

Domstol gick inte med på att barnmorskans samvetsfrihet kränkts

Den nyutbildade barnmorskan Linda Steens samvetsfrihet kränktes inte när landstinget nekade henne en kontraktsanställning för att hon inte velat medverka i aborter. Det slår Nyköpings tingsrätt fast i en dom som föll i dag.

Nyheter · Publicerad 12:05, 4 nov 2016

"[...] Den aktuella inskränkningen i Linda Steens rättigheter enligt artikel 9 var nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till skyddet för hälsa", skriver tingsrätten i domen, som alltså hänvisar till en paragraf i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

"Slutsatsen är att Linda Steens tanke-, samvets- och religionsfrihet enligt artikel 9 inte har kränkts genom Landstingets agerande. Att Linda Steen har visat att vårdpersonal i många av Europas länder har en lagstadgad rätt till samvetsfrihet påverkar inte bedömningen. Inte heller Europarådets resolution 1763 eller 1928 (2013) medför någon annan bedömning."

Det var i september förra året som barnmorskan Linda Steen väckte åtal mot Sörmlands läns landsting. Linda hade beviljats studiefinansiering för att vidareutbilda sig till barnmorska, och därmed lovat att jobba minst två år inom landstinget.

Men när Linda under utbildningens gång insåg att det kunde krävas att hon skulle medverka vid sena aborter vid förlossningen i sin tjänst som barnmorska, meddelade hon arbetsgivaren att det enbart var förlossningsvård som hon ville arbeta med.

Arbetsgivaren svarade med att neka Linda Steen anställning som barnmorska. Linda valde då att stämma landstinget och yrka på ett skadestånd på 80 000 kronor för kränkning av sin samvetsfrihet och religionsfrihet.

Nyköpings Tingsrätten hänvisar i sin dom till att friheten att utöva sin religion eller tro enligt Europakonventionen får underkastas bland annat hänsyn till hälsa, och att "abort är en lagstadgad rättighet som det åligger Landstinget att tillhandahålla i förenlighet med kravet på god vård".

Dessutom hade det, enligt vad landstinget anfört, inte gått att göra undantag för Linda Steen "utan att riskera dels tryggheten i vården, dels att belasta andra anställda".

"Med hänsyn till ovan angivna omständigheter och med beaktande av dels att Linda Steen utan tvång sökte en anställning som hon visste ställde krav som inte gick att förena med hennes trosutövning, dels vad som framkommit i fråga om Landstingets möjligheter att tillgodose Linda Steens intressen, gör tingsrätten bedömningen att Landstingets agerande var proportionerligt i förhållande till det skyddande intresset", står det i domen.

En annan barnmorska som velat hävda sin samvetsfrihet, Ellinor Grimmark, förlorade i Jönköpings tingsrätt och hennes mål väntas tas upp i Arbetsdomstolen nästa år.

Både Linda Steen och Ellinor Grimmark har valt att arbetspendla till Norge, där barnmorskor som inte vill medverka i aborter har möjlighet att anmäla detta, och sedan arbeta inom förlossning och på BB.

Ellinor Grimmark stämde Region Jönköpings län 2013, efter att ha blivit nekad ett utlovat arbete. Regionen hävdade att abort ingår i en barnmorskas arbetsuppgifter, och att det inte hade varit möjligt att undanta Ellinor Grimmark från dessa.

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare 480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse... fredag 9/12 00:10

Tågkaos och samhällets skörhet

Ledare Tågresandet från Uppsala och söderut i landet slogs helt ut under onsdagskvällen, detta till följd... fredag 9/12 00:00