Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Dominics föräldrar nekades biträde

Nyheter · Publicerad 05:15, 28 apr 2010
Gotlands kommun sågar i ett utlåtande familjen Johanssons förslag på offentligt biträde i sin kamp med att få hem sonen Dominic.
Förvaltningsrätten har nu också sagt nej - man tycker det är för långt avstånd mellan Göteborg och Gotland.


För snart ett år sedan tvångsomhändertogs åttaårige Dominic Johansson på Arlanda när familjen skulle åka till Indien. Sedan dess har föräldrarna stridit för att få pojken fri.
Det har varit många turer och eftersom Christer Johansson inte varit nöjd med de offentliga biträden som rätten erbjudit, vill han nu välja jur kand Ruby Harrold-Claesson – som har hjälpt över 40 familjer att få sina barn släppta av socialtjänsten – att företräda honom.
I utlåtandet som är skrivet av kommunens jurist Patrik Pettersson ifrågasätter man lämpligheten hos familjen Johanssons förslag på offentligt biträde.
Detta eftersom hon bland annat har begärt att LVU-vården av Dominic ska upphöra och att han i stället ska flyttas hem.

Kommunen anser i sitt utlåtande till Förvaltnings-rätten, att Ruby Harrold-Claessons anklagelser om att omhändertagandet av Dominic är ett brott, är otillbörliga.
Dessutom tycker de att hon har hotat om "skandalisering" och att hon inte har tillräckliga kunskaper om LVU. Genom att hon skulle ta sig an fallet tycker kommunen att det skulle riskera allt praktiskt samarbete med familjen.
I ett fem sidor långt yttrande till Förvaltningsrätten tillbakavisar Ruby Harrold-Claesson Gotlands kommuns kritik.
– De kränker artikel sex i Europeiska konventionen som garanterar envar rätten att välja sitt eget ombud, och eftersom kommunen inte har befogenhet över vem som Christer Johansson anlitar som anbud, har de begått ett grovt rättsövergrepp mot honom, säger Ruby Harrold-Claesson, till Världen idag.

Vad säger du om att Gotlands kommun tar upp dina åsikter angående Dominics LVU som skäl för att du inte ska vara familjens offentliga biträde?

– Jag är mycket förvånad att personalen vid Gotlands kommun ifrågasätter min yttrandefrihet och anger mina åsikter i LVU-frågan som hinder att förordnas som offentligt biträde i ett mål gällande upphörande av tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av Christer Johanssons son.
Förra veckan fattade Förvaltningsrätten beslutet att inte låta Ruby Harrold-Claesson företräda familjen Johansson. Men rätten bedömer inte att hon är olämplig utifrån det underlaget som ligger i målet – utan för att hon bor för långt bort från Gotland.
Rätten anser att det lämpligt att förordna ett offentligt biträde som är verksamt i närområdet och inte från Göteborg där Ruby Harrold-Claesson hör hemma. Rätten menar att det skulle innebära avsevärt ökade kostnader i målet.
– Jag tycker att det är fel av Förvaltningsrätten att hänvisa till avståndet, jag blev nyligen förordnad som rättshjälpsbiträde i ett mål i Luleå tingsrätt. Där har de inte ifrågasatt var i landet jag har min verksamhet.

Erik Lundström
erik.lundstrom@varldenidag.se

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...