I min nöd ropade jag till Herren och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats.
Psaltaren 118:5

Världen idag

Dominic ska få träffa föräldrarna

Nyheter · Publicerad 09:52, 21 dec 2009
Dominic ska få träffa föräldrarnaNu får Dominic åter träffa sina föräldrar. Det står klart efter socialnämndens möte förra veckan.
- Nu får vi äntligen ses igen, säger pojkens pappa Christer Johansson.


Åttaårige Dominic har sedan i somras varit skild från sina föräldrar och placerad i ett familjehem.
Under den senaste tiden har föräldrarna inte fått träffa sin son alls.
Anledningen är att myndigheterna gjort bedömningen att det inte ska vara något umgänge med "hänsyn till pojkens situation".
Sedan socialnämndens utskott sammanträdde i onsdags förra veckan, är inskränkningen borttagen.
– Socialtjänsten har alltid ett ansvar utifrån varje familjeförhållande att försöka få till umgänget så bra som möjlighet utifrån rådande omständigheter, säger Gustaf Hoffstedt, (M), ordförande i socialnämnden, på Gotland.
Familjen ser beslutet som en delseger för rättvisan.
– Nu får vi äntligen ses igen, säger pojkens pappa Christer Johansson.

Dock sätter han inte alltför stort hopp till genomförandet av beslutet – hans tilltro till socialtjänsten har tagit mycket stryk under det senaste halvåret.
Bland annat uppger han att det löfte som familjen fått om att få prata med sin son på telefon en kvart i veckan, inte infriats de senaste veckorna.
– Socialtjänsten skyller på att man inte har fått kontakt med familjehemmet, säger Christer Johansson.

Den 17 december meddelade även kammarrätten sin dom efter att föräldrarna valt att överklaga länsrättens beslut, som fastställde socialtjänstens rätt att omhänderta Dominic i juni.
Kammarrätten valde att gå på länsrättens linje och låta Dominic tvångsvårdas i familjehemmet.
Kammarrättens ledamöter var dock inte eniga.
– Jag delar majoritetens uppfattning, att vårdnadshavarna brister i omsorgen, men anser emellertid att frivilliga insatser inte är uttömda och att det därför saknas förutsättningar att genomföra vården med stöd av LVU, skriver nämndemannen Maud Steen.

Lars Dahlström, som är Christer Johanssons advokat, beklagar domslutet:
– Det är verkligen tråkigt att det blev så här. Föräldrarna har samarbetat väl med socialtjänsten och kuvat sig under alla möjliga samarbetsformer. Det är märkligt att man väljer att omhänderta ett barn, som är ett stort ingripande, av ganska små orsaker, säger Lars Dahlström.
De kommer nu att överklara domen och söka prövningstillstånd hos Regeringsrätten.

Erik Lundström
erik.lundstrom@varldenidag.se

Fotnot: Världen idag har sökt socialtjänsten på Gotland för en kommentar.

+ PLUSARKIV Domen har väckt ilska bland advokater i USA

Både principer och hänsyn behövs i migrationspolitiken

Ledare Många har berörts av medierapporteringen om treårige Tim som ska utvisas från sitt trygga... torsdag 23/9 00:10

”Allt fler vill prata om att ta sig ur gäng”

Kriminalitet. Samtalen som handlar om att man sitter fast i ett gäng och inte vet hur man ska ta sig ur har ökat... torsdag 23/9 10:50

Vilken föreställning har du om Gud?

Inför söndag Det finns många söndagar som bär namnet ”efter Trefaldighet”. Tjugofem stycken, faktiskt, men alla... torsdag 23/9 00:00

S-regeringen behöver läka relationen till Israel

Ledare Utrikesminister Ann Linde har äntligen haft kontakt med sin israeliske motpart, Yair Lapid. Det... torsdag 23/9 00:00

Ultraliberale Justin Trudeau får sitta kvar efter Kanadas val

Nyhetskommentar Kanadas närmast ultraliberala omvandling i mångfalds-, människovärdes- och familjefrågor kan...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier