Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Dominic ska få träffa föräldrarna

Nyheter · Publicerad 09:52, 21 dec 2009
Dominic ska få träffa föräldrarnaNu får Dominic åter träffa sina föräldrar. Det står klart efter socialnämndens möte förra veckan.
- Nu får vi äntligen ses igen, säger pojkens pappa Christer Johansson.


Åttaårige Dominic har sedan i somras varit skild från sina föräldrar och placerad i ett familjehem.
Under den senaste tiden har föräldrarna inte fått träffa sin son alls.
Anledningen är att myndigheterna gjort bedömningen att det inte ska vara något umgänge med "hänsyn till pojkens situation".
Sedan socialnämndens utskott sammanträdde i onsdags förra veckan, är inskränkningen borttagen.
– Socialtjänsten har alltid ett ansvar utifrån varje familjeförhållande att försöka få till umgänget så bra som möjlighet utifrån rådande omständigheter, säger Gustaf Hoffstedt, (M), ordförande i socialnämnden, på Gotland.
Familjen ser beslutet som en delseger för rättvisan.
– Nu får vi äntligen ses igen, säger pojkens pappa Christer Johansson.

Dock sätter han inte alltför stort hopp till genomförandet av beslutet – hans tilltro till socialtjänsten har tagit mycket stryk under det senaste halvåret.
Bland annat uppger han att det löfte som familjen fått om att få prata med sin son på telefon en kvart i veckan, inte infriats de senaste veckorna.
– Socialtjänsten skyller på att man inte har fått kontakt med familjehemmet, säger Christer Johansson.

Den 17 december meddelade även kammarrätten sin dom efter att föräldrarna valt att överklaga länsrättens beslut, som fastställde socialtjänstens rätt att omhänderta Dominic i juni.
Kammarrätten valde att gå på länsrättens linje och låta Dominic tvångsvårdas i familjehemmet.
Kammarrättens ledamöter var dock inte eniga.
– Jag delar majoritetens uppfattning, att vårdnadshavarna brister i omsorgen, men anser emellertid att frivilliga insatser inte är uttömda och att det därför saknas förutsättningar att genomföra vården med stöd av LVU, skriver nämndemannen Maud Steen.

Lars Dahlström, som är Christer Johanssons advokat, beklagar domslutet:
– Det är verkligen tråkigt att det blev så här. Föräldrarna har samarbetat väl med socialtjänsten och kuvat sig under alla möjliga samarbetsformer. Det är märkligt att man väljer att omhänderta ett barn, som är ett stort ingripande, av ganska små orsaker, säger Lars Dahlström.
De kommer nu att överklara domen och söka prövningstillstånd hos Regeringsrätten.

Erik Lundström
erik.lundstrom@varldenidag.se

Fotnot: Världen idag har sökt socialtjänsten på Gotland för en kommentar.

+ PLUSARKIV Domen har väckt ilska bland advokater i USA

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...