Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Dominic ska få träffa föräldrarna

Nyheter · Publicerad 09:52, 21 dec 2009
Dominic ska få träffa föräldrarnaNu får Dominic åter träffa sina föräldrar. Det står klart efter socialnämndens möte förra veckan.
- Nu får vi äntligen ses igen, säger pojkens pappa Christer Johansson.


Åttaårige Dominic har sedan i somras varit skild från sina föräldrar och placerad i ett familjehem.
Under den senaste tiden har föräldrarna inte fått träffa sin son alls.
Anledningen är att myndigheterna gjort bedömningen att det inte ska vara något umgänge med "hänsyn till pojkens situation".
Sedan socialnämndens utskott sammanträdde i onsdags förra veckan, är inskränkningen borttagen.
– Socialtjänsten har alltid ett ansvar utifrån varje familjeförhållande att försöka få till umgänget så bra som möjlighet utifrån rådande omständigheter, säger Gustaf Hoffstedt, (M), ordförande i socialnämnden, på Gotland.
Familjen ser beslutet som en delseger för rättvisan.
– Nu får vi äntligen ses igen, säger pojkens pappa Christer Johansson.

Dock sätter han inte alltför stort hopp till genomförandet av beslutet – hans tilltro till socialtjänsten har tagit mycket stryk under det senaste halvåret.
Bland annat uppger han att det löfte som familjen fått om att få prata med sin son på telefon en kvart i veckan, inte infriats de senaste veckorna.
– Socialtjänsten skyller på att man inte har fått kontakt med familjehemmet, säger Christer Johansson.

Den 17 december meddelade även kammarrätten sin dom efter att föräldrarna valt att överklaga länsrättens beslut, som fastställde socialtjänstens rätt att omhänderta Dominic i juni.
Kammarrätten valde att gå på länsrättens linje och låta Dominic tvångsvårdas i familjehemmet.
Kammarrättens ledamöter var dock inte eniga.
– Jag delar majoritetens uppfattning, att vårdnadshavarna brister i omsorgen, men anser emellertid att frivilliga insatser inte är uttömda och att det därför saknas förutsättningar att genomföra vården med stöd av LVU, skriver nämndemannen Maud Steen.

Lars Dahlström, som är Christer Johanssons advokat, beklagar domslutet:
– Det är verkligen tråkigt att det blev så här. Föräldrarna har samarbetat väl med socialtjänsten och kuvat sig under alla möjliga samarbetsformer. Det är märkligt att man väljer att omhänderta ett barn, som är ett stort ingripande, av ganska små orsaker, säger Lars Dahlström.
De kommer nu att överklara domen och söka prövningstillstånd hos Regeringsrätten.

Erik Lundström
erik.lundstrom@varldenidag.se

Fotnot: Världen idag har sökt socialtjänsten på Gotland för en kommentar.

+ PLUSARKIV Domen har väckt ilska bland advokater i USA

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00