Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Domenics föräldrar förlorade

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 dec 2012

Advokat Roger Kiska vid den kristna internationella rättsorganisationen Alliance Defending Freedom säger att han blev "djupt besviken och chockad" av hovrättsdomen.
– Hela mitt juridiska team är i chock, säger han från en flygplats i USA.
– Det är omöjligt att förstå att det kunnat gå så här långt, när det handlar om en pojke som vare sig varit fysiskt eller psykiskt misshandlad, och som har uppenbart kärleksfulla föräldrar.
Samma besvikelse kommer från föräldrarnas juridiska ombud Ruby Harrold-Claesson, som avser att överklaga domen till Högsta domstolen innan man eventuellt går vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
– Hovrätten har helt bortsett från alla de brott som myndigheterna begått mot den här familjen, säger hon.

Hovrättens dom föll på måndagen. Samman­fattningsvis motiveras den så kallade ändringen av vårdnaden med att föräldrarna "brister i omsorgen om Domenic på ett sätt som medför bestående fara för hans hälsa och utveckling." Detta till skillnad från Gotlands tingsrätt, som i sin dom från juni i år satte stor tilltro till vittnen som inte sett några sådana brister.
Hovrätten väljer att som stöd för sin uppfattning hänvisa till ett barnpsykiatriskt utlåtande från oktober 2009, bara ett par månader efter det dramatiska tvångsomhändertagandet av den då knappt åttaårige pojken.

Socialtjänsten på Gotland förde bort Domenic när familjen just satt sig på ett flygplan för att lämna Sverige och bosätta sig i Indien. Socialtjänsten, som känt till familjens planer i flera månader, hade under en längre tid invänt mot att Annie och Christer Johansson valt att hemundervisa sin son. Domenic ansågs vara socialt isolerad och hade heller inte varit på de senaste barnhälsokontrollerna.
Utan att närmare precisera sig, konstaterar Svea hovrätt i sin dom att det "under förhandlingen i hovrätten framstått som tydligt att Domenics föräldrar sätter sina egna intressen och rättigheter före sonens". Vidare drar man slutsatsen att föräldrarna "inte drar sig för att, om möjlighet finns, ingripa i den pågående vården av Domenic".
Gotlands tingsrätt hade å sin sida pekat på att föräldrarna inte gjort något försök att ingripa i Domenics liv sedan november 2010. Då hade Christer Johansson – efter drygt ett år av kraftigt begränsat umgänge – tagit med sig sin son olovandes under två dygn. Detta gav honom en fängelsedom för olaga frihetsberövande och satte stopp för allt umgänge.

Socialnämnden åberopade som ny bevisning i Hovrätten ett barnpsykiatriskt utlåtande från överläkare Henrik Pelling, som hävdar att pojken vid det här laget har en trygg miljö i sitt familjehem och inte verkar orka med att påminnas om sina biologiska föräldrar.
Vad som sker nu är att den juridiska vårdnaden överlåts till en advokat. Detta för att familjehemsföräldrarna inte ska drabbas av "onödig extra belastning" i frågan om ett eventuellt umgänge mellan Domenic och hans föräldrar. Just frågan om umgänge ledde till en oenig dom. Rättens ordförande reserverade sig, med motiveringen att en överflyttning av vårdnaden riskerar att försvåra möjligheten att få till stånd ett umgänge.

 LÄS ÄVEN:

• ”Myndigheterna har gjort föräldrarna till främlingar”

• Fallet Dominic uppe i hovrätten

Dominics föräldrar har valt isolering

Dominics vårdnad uppe i hovrätten

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00