HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Direktiven: Ideologiska grunden ligger fast

I direktiven för att revidera KD:s principprogram framgår det tydligt att partiets "ideologiska grund" ska ligga fast. Att inga genomgripande förändringar skulle göras anges också som motiv till att revideringen skulle kunna göras på relativt kort tid.

Nyheter · Publicerad 00:00, 7 aug 2015

Förslaget till nytt principprogram i KD innehåller språkligt sett små förändringar, men kritiker menar att det handlar om genomgripande förändringar i synsättet på äktenskap och familj.

Världen idag har tagit del av direktiven för revideringen av principprogrammet. Dessa direktiv kommer ifrån partiets verkställande utskott, som partistyrelsen sedan fattat beslut om.

I direktiven står det bland annat: ”De ideologiska grundprinciperna har stått sig mycket väl över tid och de ger partiet en ideologisk kontinuitet och trovärdighet som är en stor tillgång i det politiska arbetet. Det saknas därför skäl att revidera partiets grundläggande ideologiska ställningstaganden.”

Man slår fast att eftersom det endast är ”sakpolitiska principer och ställningstaganden som ska ses över medan den kristdemokratiska ideologiska grunden ligger fast, kan revideringen av principprogrammet göras under en kortare tid än då vi antog programmet 2001”.

I dokumentet är det också tydligt att ändringarna som görs ses som betydelsefulla för partiets framtida arbete. ”Det reviderade principprogrammet är en viktig grund för mandatperiodens politikutveckling.”

Huruvida partiets ”ideologiska grund ligger fast” om förslagen till förändringar går igenom råder det således delade meningar om inom partiet.

Senast midnatt nu på söndag den 9 augusti ska ombuden lämna in yrkanden på partistyrelsens förslag och i oktober möts partiet till riksting i Västerås, där man bland annat ska fatta beslut om partistyrelsens förslag.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

 

Läs mer 
KD-ideolog: Avviker från kristdemokratisk ideologi 
Siewert Öholm: Upp på vägen nu Ebba 
• Så vill KD-ledningen förändra familjesynen 
Ledare. Lukas Berggren: Har mamma och pappa blivit oviktiga för KD?

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...