Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

I förra veckan uppdagades att en grupp nyanlända skolflickor könstympats i sina hemländer. Skolan på bilden är inte från den aktuella skolan i Norrköping. Foto: Fredrik Sandberg / TT

”Det ovanliga – att inte vara ihopsydd”

När Anissa Moham­med Hassan frågade en grupp ny­an­lända skolflickor i Norr­köping om de hade blivit ihopsydda i underlivet, räckte alla upp handen. Nu vill hon att sjukvården och barn­hälsovården ska bli bättre på att upptäcka köns­stympning.

Nyheter · Publicerad 07:00, 26 jun 2014

När Norrköpings tidningar förra veckan skrev om att ett stort antal flickor visat sig vara könsstympade i en skola i Norrköping, spred sig nyheten snabbt både inom och utanför Sverige. Felaktigt trodde man först att det handlade om 30 flickor som alla gick i samma klass. Men så var det inte, berättar Anissa Mohammed Hassan, som var den som talade med flickorna.

– Det var nyanlända barn som samlats i en grupp på en skola för information. De hade varit i Sverige i max två år, och de var könsstympade redan när de kom hit, säger hon till Världen idag.

I Sverige är all form av könsstympning förbjuden, även den som skett utomlands. Men det går inte att väcka åtal om ingreppet skedde innan föräldrar och barn hade någon anknytning till Sverige. Men även om det händer att föräldrar tar med sig en flicka till det tidigare hemlandet för att könsstympa henne, är det sällan tilltaget blir upptäckt och anmält. Under de 30 år som lagen varit i kraft har endast 46 anmälningar gjorts, och bara två personer har dömts. Att könsstympning skulle utföras i Sverige är inte känt.

Anissa Mohammed Hassan är själv från Somalia, där hon som åttaåring blev omskuren enligt den allra grövsta metoden: klitoris, inre samt yttre blygdläppar skärs bort och underlivet sys sedan ihop så att bara en liten öppning återstår för kiss och mensblod. Först när hon gifte sig ”öppnades” hon av läkare.

– I vår kultur är många föräldrar rädda för att inte könsstympa flickorna, eftersom man tror att hon annars kommer att skada familjens heder. Det som är ovanligt är att inte könsstympa.

Under många år kämpade hon för att informera sina landsmän och andra ideellt för riskerna med könsstympning. Men det var först när hon blev samhällsinformatör i pilotprojektet i Östergötlands län om att motverka könsstympning som hon kunde nå ut på allvar med sin erfarenhet.

– Jag trodde att det skulle bli svårt att tala med ungdomarna i Norrköping, men det var det inte. Jag berättade om hur det var när jag var barn, om hur svårt det var att kissa och ha mens, om hur det kliade och gjorde ont hela tiden, och inte gick att hålla rent, säger hon.

– Jag berättade om hur jag själv och alla jag kände trodde att problemen berodde på att de var flickor, inte på att de var ihopsydda. Och så frågade jag om det fanns några i gruppen som var ihopsydda, och alla räckte upp handen.

Resultatet av mötet blev att flickorna vände sig till skolhälsovården för att få hjälp.

– Skolsköterskorna och lärarna frågade mig vad jag sagt till barnen, som själva sökte efter hjälp bara några timmar efter vårt möte. Men allt jag gjorde var att berätta min egen historia, från hjärtat. Och så sa jag inte att deras föräldrar var dumma i huvudet eller något, utan att deras mammor, liksom min mamma, älskade dem och bara ville det bästa för sina barn.

Könsstympning sker främst i Mellanöstern och ett 30-tal länder i Afrika, varav Somalia är ett. Övergreppen är inte förankrade i några religiösa skrifter, menar Anissa Mohammed Hassan.

– Men ofta säger föräldrarna att de måste göra det här på grund av religionen. Då säger jag alltid att jag aldrig sett något bevis för det i skrifterna, och att de gärna får ge mig sådana bevis om de ser det, säger hon.

– Några imamer är för den här seden, andra är emot. Så det bästa är att undvika frågan om religion och använda sig av den svenska lagen.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.seFakta. Kvinnlig om­skärelse/könsstympning

• I Sverige beräknas omkring 42 000 kvinnor och flickor vara omskurna. Av dem var drygt 7 000 flickor under tio år. Siffran är från 2012 och kommer från Statistiska centralbyrån.

• Siffran är en grov uppskattning, eftersom den är baserad på hur många som har sitt ursprung i länder där forskning visar att minst hälften av den kvinnliga befolkningen är omskuren.

Källa: DN

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...