På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

”Det är inte i Europas intresse”

Vilka möjligheter har Sverige att ta strid mot gasledningen Nord stream 2 från Ryssland genom Östersjön och hur ska man hantera en rysk förfrågan om upplåtandet av en strategiskt viktig hamnplats på Gotland? Det är frågorna som på torsdagen debatterades i riksdagen.

Nyheter · Publicerad 14:01, 9 sep 2016

”I ett allt tuffare säkerhetspolitiskt läge i Östersjön, och då Sverige har en målsättning att minska användandet av fossila bränslen, bör Sverige agera och säga nej”.

Det skriver Mikael Oscarsson (KD) om Nord Stream 2 i den interpellation som på torsdagen var uppe för debatt i plenisalen.

– Sverige borde agera och inte hoppas på EU eller på tur, sade Oscarsson som hänvisade till orden från USA:s vicepresident Joe Biden när han nyligen var på Sverigebesök: ”It’s a bad deal”.

Efter mötet med Biden medgav även statsminister Stefan Löfven att han ”ser med viss oro” på det ryska gasledningsprojektet.

Utrikesminister Margot Wallström (S) garanterade i debatten att regeringen är väl medveten om den säkerhetspolitiska dimensionen i frågan.

– Vi kommer att agera konsekvent och på rättslig grund, sade hon och passade också på att skicka en passning till de borgerliga som satt i regering när Nord Stream 1 togs i bruk.

– Man kanske inte skulle ha agerat så här från början.

Hans Wallmark (M) beklagade den borgerliga regeringens agerande men passade å sin sida på att påminna om att partiledningen för både S och MP 2007 i starka ordalag tog avstånd från planerna på en gasledning.

Wallmark efterfrågade ”Östersjöledarskap” och upprepade flera gånger:

– Nord Stream 2 är inte i Europas intresse.

Mikael Oscarsson skickade också tillbaka passningen från Wallström och konstaterade att om Socialdemokraterna var missnöjda med den borgerliga regeringens agerande då bör det vara uppenbart vad man nu ska göra från denna regerings sida.

Oscarsson slog också fast att saker förändrats sedan beslutet om Nord Stream 1, inte minst har Ryssland olagligen annekterat Krim.

– Självklart kan regeringen säga att Ryssland inte får låna viktigt territorium för sitt bruk, Sverige bör ta ställning.

Hade ett svenskt företag bett om tillgång till hamnen i ryska Kaliningrad är Oscarsson övertygad om vad svaret hade blivit:

– Njet.

Wallström upprepade sin hållning att man ska behandla frågan utifrån ”rättsliga förpliktelser och politiska mål”. Hon framhöll också att hon samtalat med ledningen för de baltiska staterna och menade att Sverige och dessa länder har samma syn på frågan om den ryska gasledningen.

Ansökan att få anlägga gasledningen på internationellt vatten men inom svensk ekonomisk zon kommer om en vecka till näringsdepartementet, skriver TT och konstaterar:

"Enligt svensk och internationell rätt måste gasledningen, som väckt oro på flera håll, uppfylla en rad krav när det gäller bland annat undersökning av bottnarna och miljöpåverkan".

Sverige borde agera och inte hoppas på EU eller på tur.

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier