Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Striderna mellan väpnade grupper i Centralafrikanska republiken framställs i medierna som ett krig mellan muslimsk och kristen milis, en felaktig beskrivning enligt kyrkorna i landet. Foto: Jerome Delay / AP / TT

”Det är inte en kristen milis”

Situationen i Central­afrikanska republiken blir allt värre. Fattigdom och konflikter drabbar civila hårt. Nyligen gick flera kyrkoledare ut gemensamt och fördömde våldet och menade att internationella medier måste sluta beskriva konflikten som en kamp mellan en muslimsk och en kristen milis.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 feb 2014

I början av februari möttes ledare för evangelikala och katolska grupper i Centralafrikanska republiken och upprepade sitt ställningstagande mot våld och övergrepp.
Det handlar om en våldsam konflikt mellan grupperna Séléka och anti-Balaka som startat en cykel av attacker och död där civilbefolkningen fallit offer .
"Vi fördömer detta våld, oavsett ursprung" skrev kyrkoledare i en deklaration och beklagade hur konflikten beskrivs i omvärlden.
"Vi accepterar inte märkning av anti-Balaka som ´kristen´ milis. Anti-Balaka är ett uttryck för förbittring med de pågående grymheter från en del av befolkningen – främst unga män – som bevittnade flera övergrepp av Séléka-rebeller. Men, vi upprepar att alla anti-Balaka inte är kristna och att alla kristna inte är anti-Balaka."

Från kyrkorna vill man se ökad militär närvaro på marken och menar att man nu måste kämpa för mänsklig värdighet och social sammanhållning.
"Vi måste engagera oss i kampen för nationell enighet. Vi måste gå in i en strävan för broderskap mellan de centralafrikanska folken. Vi måste gå in i en process av förlåtelse som leder till försoning och helande", framför man i deklarationen.
Open Doors, som arbetar med att kartlägga och bistå förföljda kristna, menar i en skrivelse att en felaktig beskrivning av konflikten är farlig eftersom den "ger näring åt den interreligiösa problematiken i konflikten och spelar ut de kristna och muslimska grupperna mot varandra."
Man skriver att landet bevittnat kaos sedan Séléka i en kupp störtade presidenten Bozizé. Lokalbefolkningen började sedan organisera sig i anti-Balakagrupper, en form av självförsvarsgrupper som utformades för flera år sedan då man skyddade sig mot banditer.

Därefter har rapporter kommit om att anti-Balaka agerat inte bara i självförsvar utan även använt samma metoder som sina fiender och attackerat muslimer för att de sympatiserar med Séléka.
"Även om kristna från den övervägande kristna lokalbefolkningen, med en bakgrund med stark animism, deltog i anti-Balaka är det felaktigt att stämpla gruppen som ´kristen´", menar Open Doors.
Detta då grupperna allierat sig med en politisk grupp som vill se den avsatte presidenten Bozizé återta makten. Man utövar dessutom många traditionella afrikanska ritualer fjärran från kristen tro och motsätter sig de kristna ledarnas upprepade uppmaningar om icke-våld.

Parallellt med konflikten mellan väpnade grupper misslyckas internationella insatser för att skydda civilbefolkningen i Centralafrikanska republiken totalt. Det menar Läkare utan gränser i ett pressmeddelande där man uppmanar FN:s säkerhetsråd och givarländer att "göra allt för att få till stånd ett omedelbart stopp på de fruktansvärda övergreppen, liksom att sätta in massiva humanitära hjälpinsatser".
– Bristen på engagemang bland de politiska ledarna i FN:s säkerhetsråd är chockerande. Även inom Afrikanska unionen och de afrikanska länderna görs alldeles för lite för att få stopp på det pågående våldet som bokstavligen håller på att splittra landet, säger Joanne Liu, Läkare utan gränsers internationella ordförande, som nyligen kom hem från Centralafrikanska republiken.
– Den humanitära krisen vi bevittnar i dag är utan motstycke. Det krävs en politisk lösning nu, inte om en månad eller om ett halvår. Varje dag bevittnar vi grymheter och övergrepp, mitt framför ögonen på det internationella samfundet. Att inte reagera är ett avsiktligt svek mot civilbefolkningen i Centralafrikanska republiken, säger hon.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...