Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

- I Nordkorea mötte jag många barn som såg mycket yngre ut än de är. Det säger Roald Føreland från Evangelisk Orientmisjon. Enligt FN-organet World Food Program leder matbrist till att utvecklingen hämmas hos vart tredje barn i landet. Foto: EVANGELISK ORIENTMISJON

”Den svåraste nöd jag sett”

Roald Føreland, verksamhetsledare på norska Evangelisk Orientmisjon, kom nyligen hem från ett besök i Nordkorea. Han besökte bland annat sjukhus som saknade både el, mat och vatten.– Det är svårt att förstå att någon kan leva under sådana förhållanden, säger han.

Nyheter · Publicerad 11:00, 3 dec 2012

Via organisationen Christian Friends of Korea bidrar Orientmissionen till flera biståndsprojekt i det fattiga landet. Främst handlar det om att bygga växthus och en del medel används till vattenpumpar och filter för att ge fler invånare tillgång till rent vatten.
Hittills har Orient­missionen bidragit med 24 växthus och snart läggs en beställning på ytterligare 30. Växthusen hamnar hos barnhem, sjukhus och andra institutioner som själva måste ansvara för den mat som de förbrukar. Myndigheterna bidrar endast med 400 gram ris per person och dag. Varje växthus kan enligt Orientmissionen ge grönsaker till mellan 30 och 50 personer.
– Vi är en liten organisation och våra bidrag är små i det stora sammanhanget. Ändå upplever vi det som mycket meningsfullt att få tända ett ljus i det som är en mycket mörk situation för landet och folket. Jag fick en känsla av surrealism när jag reste runt i Nordkorea, säger Roald Føreland.
– Till exempel saknade sjukhus och andra inrättningar både mat, ström och vatten. Det är svårt att förstå att någon kan leva under sådana förhållanden.
Den politiska situationen gör det svårt att få ut exakt information om hälsosituationen i Nordkorea.  Underproduktion av mat ledde till en svältkatastrof i landet i mitten av 1990-talet. Det beräknas att mellan en och tre miljoner människor kan ha dött av svält och undernäring.
Matbristen sätter sina tydliga spår på befolkningen även i dag. Allra mest utsatta är barn, ammande och gravida kvinnor samt äldre. Enligt en rapport från FN-organet World Food Program, WFP, har undernäring lett till att den fysiska utvecklingen hämmats hos vart tredje barn. Två av tio barn är underviktiga. Nöden leder också till hög förekomst av tuberkulos och andra sjukdomar.
"Den höga andelen av underutvecklade barn är en direkt följd av bristande näring under lång tid. Barnen får för lite mat, dieten saknar variation och innehållet av protein och fett är för lågt", sägs det i WFP-rapporten.
– Jag mötte flera barn som såg mycket yngre ut än de egentligen är. En flicka som jag trodde var runt fem år var i själva verket tio år, berättar Roald Føreland.

Under svältkatastrofen på 1990-talet var det stort internationellt fokus på nöden i Nordkorea. Nu är uppmärksamheten mindre även om nationen varje år behöver hjälp utifrån för att hålla befolkningen vid liv. Enligt en artikel i tidskriften The Lancet minskar viljan att hjälpa till. Sydkorea menade i många år att hjälp till broderfolket i norr på sikt skulle minska spänningarna mellan de två nationerna. Den tanken övergavs 2008 och sedan dess har de sydkoreanska myndigheterna inte bidragit i någon nämnvärd utsträckning. Nu ställs krav på att Nordkorea måste överge sitt kärnvapenprogram innan nya stora hjälpsändningar blir aktuella.
"Det totala biståndet till Nordkorea sjönk med 50 procent från 2010 till 2011. Det sker trots att tre miljoner av landets 24 miljoner invånare är beroende av matbistånd utifrån", skriver The Guardians Japankorrespondent Justin McCurry i The Lancet.
Enligt WFP ökade antalet barn som lades in för vård på grund av undernäring med mellan 50 och 100 procent från 2010 till 2011.

Matbristen är långt från det enda problemet som Nordkoreas invånare lider av. Befolkningen räknas också som en av världens mest förtryckta, både politiskt och religiöst. Nordkorea toppar till exempel Open Doors lista över nationer som förföljer kristna.
"Det beräknas att 25 procent av landets kristna hålls i fångläger för att de vägrar tillbe nationens grundare, Kim Il-Sung", heter det i en rapport från Open Doors.

Roald Føreland har trots landets regim inga etiska betänkligheter över att ge hjälp till Nordkorea.
– När människor dör av svält måste vi se förbi landets styre och bidra så gott vi kan. Som kristna har vi en kallelse att hjälpa dem som lider, säger han.
Orientmissionens samarbetspartner Christian Friends of Korea har en tydlig kristen profil. Deras logotyp innehåller ett stort kors och trycks på allt material som distribueras och på alla bilar som används i de olika projekten. Biståndsavtalet kom till efter att evangelisten Billy Graham besökte landet 1992 och 1994. Nordkoreas dåvarande president Kim Il-Sung kallade Graham för sin vän efter hans besök.
– Avsikten med min resa till Nordkorea var att kontrollera att växthusen vi sänt används som de ska. När det fanns tillfälle för det förklarade jag att växthusen getts av kristna i Norge. Vi får be om att hjälpen från kristna runt om i världen blir ett vittnesbörd både för myndigheter och invånare, säger Roald Føreland.


STEINAR OPHEIM/ DAGEN NORGE

Hittills har Orient­missionen bidragit med 24 växthus till Nordkorea. Foto: EVANGELISK ORIENTMISJON

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...