Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

– Den väldiga ambitionen att vara bekräftad och godkänd på alla ledarsidor leder paradoxalt nog till vår utplåning, säger Mats Odell. Foto: Samuel Björk

”Den kristdemokratiska identiteten har bleknat”

I slutet av januari kommer Kristdemokraterna vid ett extra riksting besluta vem som ska leda partiet. Världen idags chefredaktör Lukas Berggren har träffat de två huvudkandidaterna. I onsdagens tidning intervjuades den sittande partiledaren Göran Hägglund. I dag publiceras intervjun med utmanaren Mats Odell.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 dec 2011

I SCB:s senaste opinionsmätning har stödet för Kristdemokraterna sjunkit till 3,8 procent. Hur kommenterar du det?
– Vi har blivit ett alltför utslätat parti som har smalnat av och inte engagerar människor, samtidigt som vi försöker göra alla glada och nöjda. Vi har tappat bort anledningen till att vi har ett kristdemokratiskt parti, till förmån för ganska otydliga paroller som ”verklighetens folk”, ”trygghet i det lilla, trygghet i det stora” och ”för ett mänskligare Sverige”. Det är paroller som vilket annat parti som helst i Alliansen och kanske till och med Miljöpartiet eller Socialdemokraterna skulle kunna ha. Den kristdemokratiska identiteten har förbleknat i vårt varumärke.

Vad är den kristdemokratiska identiteten?
– Vår identitet ligger i att vi måste ha en bärande etisk grund för samhällsbygget. Det måste vara tydligt vad det är som skiljer Kristdemokraterna från andra partier. Nu pratar vi om barn och ungas uppväxtvillkor. Det är ett viktigt ämne att ta sig an och det handlar inte bara om familjepolitik eller vårdnadsbidrag. Men vi behöver också påminna oss om att barn och unga även behöver ha med sig en etisk kompass i livet. Den dimensionen har hamnat för mycket i bakgrunden.

Finns det en risk att Kristdemokraterna drunknar i Alliansen? 
– Det stora problemet är att vi befinner oss i den allt tätare trängseln i det jag skulle vilja kalla för den extrema mitten. Det är väldigt många som framgångsrikt simmar där, men som någon sa: Vi kommer inte ha någon större framgång om vi slåss på Södermalm om Miljöpartiets surdegsbagare. Vi måste vara tydliga med att vi står för en värdebaserad politik. 

Du har arbetat nära Göran Hägglund under många år. Vad var det som fick dig att ta steget och utmana honom om partiledarposten?
– Jag insåg att det inte finns någon strategi för att vända partiets utveckling. Barn och ungas uppväxtvillkor är det enda vi har ett strategiskt tänkande kring. Det är bra, men absolut otillräckligt i den mycket allvarliga situation som vi befinner oss i. 

Vad är din strategi?
– Vi behöver identifiera våra potentiella väljare och föra en konsekvent politik som kan attrahera dem. Vi behöver ta ett helhetsgrepp här. Vi kan inte vända oss till 50 procent av svenska folket och tro att vi vinner dem som verkligen tycker att Kristdemokraterna behövs. Ambitionen att vara bekräftad och godkänd på alla ledarsidor leder paradoxalt nog till vår utplåning. Vi måste vara beredda att ta kritik på liberala ledarsidor och stå upp för det som är våra kärnvärden.

Så det är en större tydlighet du efterlyser?
– Ja, men det måste kombineras med en breddning av basen. Vi har smalnat av till att bli ett socialdepartementalt parti och släppt småföretagarfrågorna, mycket av rättsfrågorna och frågor om att kakan faktiskt måste bakas innan den kan fördelas. Människor måste uppleva att vi är ett regeringsdugligt parti som kan ta ansvar också för de lite hårdare frågorna.

Du har kritiserat Göran Hägglunds ledarstil och bland andra KDU har sagt att han har varit frånvarande i partiet. Hur tillgänglig är du själv?
– Jag är ofta ute och träffar partimedlemmar och associerade förbund. Jag har heller inga problem att låta partimedlemmar som vill ha mitt mobilnummer få det. Man kan nå mig när som helst och jag har fortfarande samma mobilnummer som när jag kom in i riksdagen. Jag tycker att kommunalrådet Bengt Gerdmundsson är ett föredöme på det här området. Han har en servicegaranti och nås 24 timmar om dygnet. Det tror jag är orimligt för en partiledare, men det visar ändå på en tillgänglighet som har bidragit till att Kristdemokraterna i Markaryds kommun har gått från 4 procent till omkring 44 procent. Det har en större betydelse än man kanske tror. 

De olika falangerna verkar inte hitta varandra inom Kristdemokraterna. På vilket sätt skulle du som partiledare bidra till en förändring här?
– Jag tror på att med respekt tala med människor, där det finns problem mellan våra olika traditioner. Men det är inte så vist att, om man vill läka samman partiet, i ett rikstingstal gå till storms mot sina kritiker. Inte heller att offentligt hänga ut en av våra tidigare Europaparlamentariker. I stället måste man involvera alla personer , hitta gemensamma lösningar och bygga förtroende. 

Göran Hägglund har flest distrikt bakom sig, hur ser du på dina chanser att vinna?
– Ju mer jag har varit ute och träffat partimedlemmar från olika lokalavdelningar, desto mer hoppfull har jag blivit. Det finns exempel på distrikt där ordförandens utslagsröst har avgjort att man nominerar Göran Hägglund, så resultatet är inte så entydigt som det verkar. Slutligen är det ju ombuden på stämman som avgör.

Du sitter i partiets presidium och borde redan ha ett stort inflytande. Vad kan du göra som partiledare som du inte redan nu kan göra?
– Jag har aldrig varit med i en partiledardebatt eller suttit i förhandlingar med de övriga partiledarna. Däremot har jag varit med i partistyrelsen, verkställande utskottet och presidiet. Men när det gäller vissa vägval för partiet har den strategiska diskussionen saknats. Jag hade till exempel aldrig hört talas om ”Verklighetens folk” förrän Göran Hägglund sa det i rikstinget talarstol. Jag satt själv på första parkett och hörde begreppet första gången där och då. Det hade aldrig varit uppe i partistyrelsen eller ens i presidiet. Vi lägger ganska mycket kraft i valet av presidieledamöter, men i dagsläget har de ingen annan funktion än att man har lite längre talartid på rikstingen. Vi hade ett presidiemöte den 17 oktober i år, och mötet innan det var den 7 augusti 2010. Sedan träffas presidiet i det verkställande utskottet, men vi kommer dit lika oförberedda som de övriga ledamöterna. Det finns en rad sådana här exempel.

Du har velat ha en öppen process, med debatter mellan dig och Göran Hägglund inför partimedlemmar och media. Varför då?
– Medlemmar och lokalavdelningar borde ha fått chansen att möta kandidaterna och se vad har vi har gjort och vilka frågor vi vill driva framöver. Den diskussionen hade jag gärna velat ha med Göran Hägglund, men också ett samtal om konkreta politikområden. Det hade varit viktigt för våra medlemmar att veta vad jag står för, men också vad Göran Hägglund vill göra annorlunda, jämfört med vad han har uträttat under sina åtta år som partiledare. Det hade varit bra att få det belyst i en öppen process. Nu har det, på ett sätt, ändå blivit så, för både han och jag har varit ute på ett stort antal ställen, fast inte samtidigt.

Du har blivit nominerad av ungdomsförbundet. Hur ser du på återväxten inom partiet?
– Jag ser det som en av mina huvuduppgifter att lyfta fram alla de unga, fantastiskt duktiga kristdemokrater som finns i en trappa framåt med olika åldrar. De är helt lysande begåvningar och jag vill ge dem chansen att komma fram. Det finns en framtidstro som är väldigt stark om man ser de unga förmågor som har valt att engagera sig i partiet och i ungdomsförbundet.

Du är kristen och uppvuxen i en pastorsfamilj. Vad betyder din tro för ditt politiska engagemang?
– Väldigt mycket. Jag är oerhört glad över att ha vuxit upp under så lyckliga och positiva omständigheter och att vi fick lära oss att tron är en stor tillgång i livet. Det är fantastiskt att kunna be om ledning och uppleva att man får det.

Du var tidigare finansmarknadsminister. Med tanke på den ekonomiska krisen i Europa, vad betyder kristna värderingar i det sammanhanget?
– Om man tittar på länder som Tyskland och Nederländerna som det har gått väldigt bra för, där man har starka kristdemokratiska partier, stiger folk upp på morgnarna och går till jobbet. Det tyska undret byggde på att man hade en vision om försoning, sammanhållning och att man skulle göra rätt för sig. Och duktiga politiker. Likadant med Nederländerna. Det är klart att de dygder som finns i en kristdemokratisk kontext har betytt väldigt mycket för de framgångsrika ländernas utveckling. Pionjärerna har ofta varit varmt troende personer vars kristdemokratiska värdegrund omsatts i praktiken. 

Ditt parti har kritiserats för att inte ta tillräcklig strid i regeringsförhandlingarna. Skulle det bli någon skillnad med dig som partiledare?
– Vi har haft lite olika syn på den förhärskande doktrinen som har gällt tills alldeles nyligen, nämligen att vi i förhandlingar inte ska begära mer än vad vi tror att vi rimligtvis kan få igenom. Det innebär att vi blir väldigt otydliga. Och då sätter Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet gränserna för vad vi över huvud taget kan komma ut med och vilka frågor vi kan driva. Min uppfattning är att vi i stället bör gå ut före förhandlingarna och tala om vad som är vårt mål och vad vi kämpar för. 

Var skulle Kristdemokraterna vara om tio år med dig vid rodret?
– Kristdemokraterna ska vara en stark och tydlig röst, stolta över sina rötter. Vårt parti startade som en protest mot att kristendomsämnet var på väg bort från gymnasiets läroplan. Nu tror jag att det finns en reaktion mot en alltmer ekonomistisk och egocentrisk samhällskultur. Bristen på etik skapar ett ökat utrymme för ett parti som är tydligt på det här området. 
– Däremot finns det inget utrymme för ett snävt och moralistiskt parti, men vi kan se till att goda värderingar kan få fotfäste i debatten och i samhället. Jag tror att det finns en stark klangbotten för det här. Jag är också glad att se att många unga människor tycker att familjen och äktenskapet är viktiga. Om 10 år ska vi inte längre vara ett parti som kippar efter andan. Jag är väldigt optimistisk inför möjligheten att vi kan bli ett parti som betyder någonting i Sverige igen.

LUKAS BERGGREN

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.