Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Debatten om kampanjen #mittkors var politiskt betingad

Samtidigt som initiativet #mittkors fick många att uppmärksamma förföljelsen av kristna i världen, blev den upphov till en infekterad debatt inom Svenska kyrkan. Enligt en nypublicerad kandidatuppsats i religionsvetenskap bottnade denna debatt i ett vänsterpolitiskt tolkningsföreträde inom kyrkan.

Nyheter · Publicerad 15:00, 24 jun 2022

Det var i slutet av juli 2016, efter att en katolsk präst hade mördats av IS-anhängare mitt under en pågående mässa i norra Frankrike, som tre svenska kvinnliga präster lanserade initiativet #mittkors, med det uttalade syftet att visa solidaritet med världens förföljda kristna.  

Parallellt med att initiativets Facebook-grupp snabbt samlade över tusen medlemmar, som delade bilder på kors som de bar, blev initiativet hårt kritiserat av framträdande företrädare för Svenska kyrkan och bland annat beskyllt för att vara uppviglande.

Debatten upplevdes av både initiativtagarna och andra som hätsk, vilket Världen idag tidigare beskrivit. 

En av dem som förvånades över debatten och dess affekterade kommentarer var ingenjören och religions­vetenskaps­studenten Tommy Brandt, som nu har skrivit en kandidatuppsats med en analys av debatten i fråga.  

Han berättar för Världen idag att han länge har varit engagerad inom Svenska kyrkan och att han 2016, när initiativet togs och debatten blossade upp, hade haft en av #mittkors-initiativtagarna som lärare på en kurs och tyckt att densamma var en mycket bra lärare.  

– Att ställa upp för en utsatt grupp brukar ju normalt sett inte generera några protester. Redan då tänkte jag att den dag det blir dags för kandidatuppsats skulle jag vilja borra lite djupare i detta, minns han. 

När det sedan blev dags, valde han att göra en så kallad diskursanalys av debatten, en metod som han förklarar ofta brukar användas för att belysa könsbaserade maktstrukturer.  

Även om den företrädare för Svenska kyrkan som var först ut med att kritisera #mittkors var en man, i kontrast till initiativtagarna som alla var kvinnor, fann dock inte Brandt något stöd i sin analys för att det skulle ha handlat om någon slags patriarkal struktur som ledde till den hårda debatten.  

– När man tittade på vem som säger vad och hur det sägs, vem som får tala och hur de gestaltar de här prästerna, landar det i att det snarare är politiskt färgat. Jag skulle säga att det finns ett tolkningsföreträde för en vänstersyn, beskriver Brandt sin slutsats. 

Tommy Brandt önskar att hans samfund gjorde något åt den rådande politiseringen, vilken han inte tycker hör hemma där. 

– Det är ju något som inte bara jag tar upp, utan vi ser i mediesammanhang att Svenska kyrkan ofta anklagas för det här. Det påstås att många lämnar Svenska kyrkan på grund av politiseringen, säger han. 

Jag skulle säga att det finns ett tolkningsföreträde för en vänstersyn.

Konfirmander önskar tydlig undervisning om kristen tro

Svenska kyrkan. Konfirmander önskar tydlig undervisning om Gud och Jesus. Inom Svenska kyrkan tolkar man detta som... söndag 28/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00