Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Debatten om kampanjen #mittkors var politiskt betingad

Samtidigt som initiativet #mittkors fick många att uppmärksamma förföljelsen av kristna i världen, blev den upphov till en infekterad debatt inom Svenska kyrkan. Enligt en nypublicerad kandidatuppsats i religionsvetenskap bottnade denna debatt i ett vänsterpolitiskt tolkningsföreträde inom kyrkan.

Nyheter · Publicerad 15:00, 24 jun 2022

Det var i slutet av juli 2016, efter att en katolsk präst hade mördats av IS-anhängare mitt under en pågående mässa i norra Frankrike, som tre svenska kvinnliga präster lanserade initiativet #mittkors, med det uttalade syftet att visa solidaritet med världens förföljda kristna.  

Parallellt med att initiativets Facebook-grupp snabbt samlade över tusen medlemmar, som delade bilder på kors som de bar, blev initiativet hårt kritiserat av framträdande företrädare för Svenska kyrkan och bland annat beskyllt för att vara uppviglande.

Debatten upplevdes av både initiativtagarna och andra som hätsk, vilket Världen idag tidigare beskrivit. 

En av dem som förvånades över debatten och dess affekterade kommentarer var ingenjören och religions­vetenskaps­studenten Tommy Brandt, som nu har skrivit en kandidatuppsats med en analys av debatten i fråga.  

Han berättar för Världen idag att han länge har varit engagerad inom Svenska kyrkan och att han 2016, när initiativet togs och debatten blossade upp, hade haft en av #mittkors-initiativtagarna som lärare på en kurs och tyckt att densamma var en mycket bra lärare.  

– Att ställa upp för en utsatt grupp brukar ju normalt sett inte generera några protester. Redan då tänkte jag att den dag det blir dags för kandidatuppsats skulle jag vilja borra lite djupare i detta, minns han. 

När det sedan blev dags, valde han att göra en så kallad diskursanalys av debatten, en metod som han förklarar ofta brukar användas för att belysa könsbaserade maktstrukturer.  

Även om den företrädare för Svenska kyrkan som var först ut med att kritisera #mittkors var en man, i kontrast till initiativtagarna som alla var kvinnor, fann dock inte Brandt något stöd i sin analys för att det skulle ha handlat om någon slags patriarkal struktur som ledde till den hårda debatten.  

– När man tittade på vem som säger vad och hur det sägs, vem som får tala och hur de gestaltar de här prästerna, landar det i att det snarare är politiskt färgat. Jag skulle säga att det finns ett tolkningsföreträde för en vänstersyn, beskriver Brandt sin slutsats. 

Tommy Brandt önskar att hans samfund gjorde något åt den rådande politiseringen, vilken han inte tycker hör hemma där. 

– Det är ju något som inte bara jag tar upp, utan vi ser i mediesammanhang att Svenska kyrkan ofta anklagas för det här. Det påstås att många lämnar Svenska kyrkan på grund av politiseringen, säger han. 

Jag skulle säga att det finns ett tolkningsföreträde för en vänstersyn.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

Låt oss välsigna och hedra alla lärare

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Det här är sista söndagen innan skolan börjar. Sex–sjuåringarna, som ska börja skolan, undrar hur... lördag 13/8 00:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier