Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Med samtal och gruppövningar får både elever, lärare och rådgivare redskap att minska våld och mobbning. Foto: SOS VIOLENCE

De slåss mot det israeliska skolvåldet

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 aug 2012

En OECD-rapport visar att Israel är bland de 8-10 värsta länderna i världen när det gäller våld i skolan. Dessutom är israeliska skolor bland de värsta när det gäller utanförskap bland barn. Dessa fakta avgjorde vägvalet för karriärjuristen Jona Choona.

– Att förhindra att en ungdom upplever våld, mobbning och utanförskap i skolan är som att rädda en människa. Det säger Jon Choona, ledare för organisationen SOS Violence i Tel Aviv. OECD-rapporterna som visade hur skrämmande det stod till i israeliska skolor, fick honom att sätta lag och fet lön åt sidan. I stället startade han tillsammans med en vän en frivilligorganisation för åtta år sedan, som har som mål att förändra vardagen för utsatta elever i skolan.

– När barn inte känner sig hemma i skolan, då är det något som är fel. Vårt mål är att minska detta främlingskap till ett absolut minimum, säger Choona.

SOS Violence har sina kontor i en utsliten byggnad i södra Tel Aviv. Här finns inte mycket lyx att visa upp. De tre heltidsanställda medarbetarna trängs. Men de tror på idén och upplägget. De har sett det fungera.

– Det är mycket våld i skolorna i Israel. Ja, jag har en känsla av att det faktiskt är mycket värre än det OECD-rapporten har avslöjat. Och så har det varit de senaste 20 åren. Elever hetsar varandra, och några drivs till vanvett, berättar Choona.

Han påstår att det oftast är den femtedel per klass som är mest resursstarka som står för den värsta mobbningen.

Det går inte alltid ut över de svagaste, mobbningen riktas mot andra elever som är ett hot mot mobbarens ledarposition. De använder aggression och uteslutning för att öka sin popularitet och detta är bara de i stånd att göra som har status i en grupp, menar Choona.

Han hävdar att barn har mycket starkare påverkansmedel nu än för några år sedan.

– Vad händer med ett barn som rent känslomässigt blir uthängd på Facebook med avslöjande bilder och massvis av trakasserier? Barn är inte grymmare i dag än förr, men de har starkare påtryckningsmedel, säger Choona.

Förutom de anställda har SOS Violence en rad frivilliga medarbetare, både judiska och arabiska israeler. Skolorna bjuder in dem och de kör en tredagarskurs där både lärare, rådgivare och elever är med. Varje år kan det innebära mellan 80 och 120 kurser som berör runt 2 000 skol­elever från årskurs tre till årskurs tolv.

– Israel satsar på nolltolerans mot mobbning. Många skolor monterar övervakningskameror överallt. Enligt israelisk lag är det tillåtet att visa ut dem ur skolan som mobbar. Vi tror inte att sådana metoder verkar till det bättre i långa loppet. Utstängning leder ofta till ett förvärrat resultat.

– Någon har sagt, att vid sidan av dödsstraff är isolering det värsta en människa kan utsättas för. Kameror fungerar inte heller. Barn bryr sig inte om att de blir filmade när de sätter i gång. Vi måste ta till andra metoder för att bekämpa våld i skolan, säger Choona.

SOS Violence har nära kontakt med tyska centra för våldsstudier och har hämtat många av sina metoder därifrån.

– För det första måste det vara nog många vuxna närvarande i skolsituationen. För det andra måste vi ge barnen de verktyg de behöver för hur de själva kan minska våld i skolan. Alla barn har krav på respekt, och vi har sätt att visa att alla barn är värdefulla. Vi frågar: Vem i klassen är snabbast att få andra att växa och känna sig väl till mods? Barn som beter sig så blir mer populära än andra. Vi har avvecklat ordningen med klassråd som har en enda ledare. När en sådan ledare väljs, blir det ofta fel person. Då räknas ofta utseende, löften och kandidatens egen kampanj mest, säger Choona.

Kursledarna talar med lärare, rådgivare och elever var för sig, men också gemensamt. Grupptekniker får elever och lärare att lita på varandra och värdesätta varandra.

– Det blir stora förändringar i de allra flesta fall. Skolorna väljer besök från oss för att de ser en ändring av atmosfären på skolor där vi har varit, säger Choona.

Resultaten från en arabisk gymnasieskola i Nasaret är tydliga. Skolan berättar om förbättringar på de flesta områden. Flera elever berättar om tillhörighet och omsorg och om mindre mobbning. 28 procent fler säger att de nu vill skydda dem som blir utsatta för mobbning och 17 procent fler kommer nu att säga ifrån om övergrepp mot andra elever.

Skolor betalar SOS Violence för kurserna och det täcker 40 procent av utgifterna vid centret. 60 procent av intäkterna kommer från givare i Israel, USA och Tyskland.

 

➜ Fakta SOS Violence

• Har kontor i Tel Aviv med tre heltidsanställda, tio kursledare, många frivilliga.

• Frivilligorganisation som bekämpar våld och mobbning i skolan.

• 80-120 kurser per år.

• Utbildar 2000 elever årligen.

• Drar in 40 procent av kostnaderna med kursavgifter. 60 procent från sponsorer.

Omkring 2 000 barn i israeliska skolor blir varje år utbildade av SOS Violence. Målet är att minska mobbning och våld i skolan. Foto: SOS VIOLENCE

Kyligt sinne viktigt i het klimatfråga

Ledare Klimatet framstår allt mer som det tjugoförsta århundradets ödesfråga. Medvetenheten om allvaret i situationen växer. I vårens EU-val ansåg väljarna...