Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

De leder den äldsta och den yngsta kyrkan i

Nyheter · Publicerad 06:00, 21 maj 2008

De leder den äldsta
och den yngsta kyrkanÖREBRO Fader Jacob Kasselia är präst i den syrisk-ortodoxa kyrkan, den kyrka som räknas som den allra äldsta av världens kristna trossamfund. Pastor Per-Åke Eliasson är pastor i Kristet Center, som startade för tretton år sedan och är anknuten till relativt nybildade trosrörelsen.

Den syrisk-ortodoxa kyrkan brukar räknas som den äldsta av världens historiska kyrkor.
– Vi är stolta över det och försöker att föra vidare det här arvet så gott vi kan, säger Fader Jacob Kasselia, som är präst i
S:ta Mariakyrkan, belägen i Varberga i Örebro.
Fader Jacob berättar att kyrkan har omkring ett par tusen medlemmar, spridda över Örebro län. Församlingen har gudstjänst varje söndag, med ett par hundra personer på gudstjänsten, Mariakyrkan byggdes för 20 år sedan.

– Vi har en vaktmästare anställd, många jobbar ideellt. Dessutom har vi en flickkör, samt barn- och ungdomsverksamhet som ordnar träffar och föreläsningar. Vi har tidvis haft en lärare som undervisar i kristendom.
– Under högtiderna är kyrkan full, berättar han och beskriver hur den syrisk-ortodoxa kyrkan i dag har sin starkaste förankring i Syrien, men att den också finns i länder i Mellanöstern som Libanon, Irak, Turkiet och Jordanien.
– Vi har samma tro, samma Bibel, samma Jesus, men har lite olika traditioner. Vi känner en stor gemenskap med övriga kristna i Örebro, säger Fader Jacob Kasselia om relationen till övriga kyrkor i staden.

Kristet Center är den senast i raden av de drygt 20 frikyrkor som i dag finns i Örebro. Församlingen startade i augusti 1995 av Örebroprofilen Sven Nilsson, tillsammans med ett par hundra personer.
– I dag har vi vuxit till 400 medlemmar och har drygt 40 anställda, säger Per-Åke Eliasson, som blev pastor för tio år sedan.
Verksamheten inkluderar en kristen friskola med fler än 150 elever, en av tre kristna friskolor Örebro.
Församlingen har sedan fem år tillbaka nybyggda lokaler i före detta Grenadjärområdet, numera Rynningeåsen.
Det finns också ett internationellt engagemang i form av ett fadderprogram, där församlingen tar ett ansvar för omkring 400 barn i Uganda.
- Det rör sig om föräldralösa barn där föräldrarna drabbats av aids. Förutom dessa 400 barn får ytterligare 1000 människor hjälp med husrum och mat, säger Per-Åke Eliasson.
- Vi ser oss som en del av den kyrkliga familjen i Örebro och tänker inte i konkurrens utan att vi kompletterar varandra. Många olika kyrkor ger en mångfald där vi vill bidra med vår del.

Ruben Agnarsson
ruben.agnarsson@varldenidag.se

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...