Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

UNHRC ska nu utreda hur israeliskt bostadsbyggande påverkar palestinierna. Bilden visar en byggnation i Har Homa i södra Jerusalem. Foto: SEBASTIAN SCHEINER/AP SCANPIX

"De borde skämmas"

FN:s människorättsråd (UNHRC) ska granska "hur israeliska bosättningar kränker palestiniers rättigheter", enligt en resolution antagen på torsdagen. USA var det enda land som röstade emot resolutionen.Israels premiärminister Benjamin Netanyahu var mycket kritisk.– Det är ett hyckleriets råd, med en automatisk majoritet mot Israel. De borde skämmas

Nyheter · Publicerad 14:08, 23 mar 2012

Resolutionen lades fram av Pakistan, vars sändebud förklarade att Israel bryter mot internationella människorättslagar med den "fortsatta konstruktionen av illegala bosättningar på ockuperade territorier inklusive östra Jerusalem". Beslutet innebär att ett kontor ska inrättas där fakta ska samlas in om hur bosättningarna påverkar palestiniers mänskliga rättigheter. Samtidigt antog rådet fyra andra resolutioner mot Israel.

En talesman för den palestinska myndigheten sade i ett uttalande som citeras av israeliska tidningen Ma'ariv att den palestinske presidenten Mahmoud Abbas välkomnar resolutionen.
"Det här är en nytt internationellt ställningstagande som stödjer palestiniernas rättigheter och sänder ett budskap till Israel från det internationell samfundet att bosättningarna är illegala och måste upphöra helt, sade talesmannen, rapporterar Israel National News.
USA uttryckte sitt missnöje med rådets "oproportionerliga fokus" på Israel. Den amerikanske politiske rådgivaren Charles O. Blaha förklarade att USA inte kan stödja "ensidiga resolutioner som sätter igång en internationell utredning av Israel", sade han enligt Ynet News.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu var också mycket kritisk.
– Det är ett hyckleriets råd, med en automatisk majoritet mot Israel. De borde skämmas. Tills i dag har rådet beslutat om 91 resolutioner varav 39 gäller Israel, tre gäller Syrien och en gäller Iran. Man behöver bara höra Syriens representant tala om mänskliga rättigheter för att inse hur långt från verkligheten rådet är.

Israels ambassadör vid UNHRC i Geneve, Aharon Leshno-Jar, sade vid rådets möte på torsdagen att han var både "förvirrad och chockerad" över graden av hyckleri och dubbelmoral.
Många av talarna har upprepade gånger understrukit idealet om opartiskhet, att inte vara selektiva eller bedriva ett politiskt spel. Varför är de principerna inte längre relevanta när det gäller resolutionerna mot Israel? undrade han.
Israeliske parlamentsledamoten Tzipi Hotovely (Likud) sade att "ordet surrealistisk inte räcker för att beskriva hur rådet ställer sig vid Hamas sida i den diplomatiska kampen mot Israel. Enligt den här förvridna världssynen summeras problemen med mänskliga rättigheter i världen i att Israel bygger kvarter i sin huvudstad".

Hillel Neuer, direktor för FN-granskande organet UN Watch, konstaterar att UNHRC misslyckas med sitt syfte att försvara offer för människorättsbrott.
"Efter att rådet ignorerat våra föreslagna resolutioner för offer för övergrepp i Kina, Kuba, Saudiarabien och Zimbabwe ägnade sessionen hälften av sina fördömande resolutioner mot en enda stat, Israel", säger Neuer.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...