Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Karin Granholm. Foto: Privat

Därför vill de inte att barnen dansar

Kammarrättens dom blev en riksnyhet. De tre laestadianska familjerna i Pajala har med ekonomiskt stöd av flera församlingar inom rörelsen drivit en rättsprocess för att deras barn ska slippa dansen i skolan. Och de fick rätt mot Skolverket. Karin Granholm, mamma till en av flickorna, menar att det är en viktig fråga.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 aug 2013

- Vi anser att det för in mycket som inte är bra för en kristen.

Det säger Karin Granholm till Världen idag när hon ska förklara varför de tillsammans med två andra familjer bestämt sig för att driva en rättslig process för att deras barn ska slippa medverka när man inom skolämnet Idrott och hälsa har dans på schemat. Hon pratar om att dansen är kopplad till exempelvis fria relationer och närhet till alkohol och droger.

- Vi tror att det kan dra barn och vuxna bort från Gud och vi vill inte tvingas delta. Vi vet att inte all dans leder till något destruktivt, men det för ändå åt det hållet och det är vad vi är rädda för.

Laestadianismen är en konservativ luthersk riktning som är uppkallad efter väckelsepredikanten Lars Levi Læstadius som under 1800-talets början och mitt var verksam som präst i bland annat Pajala och Karesuando. Idag är rörelsen uppdelad men kännetecknande är ofta en enkel livsstil med avståndstagande från världsliga nöjen.

Karin Granholm berättar att de fått stöd från olika laestadianska grupper i sin process. Men hon betonar att hur man ställer sig till dans och andra uttryck varierar från person till person inom rörelsen. 

Man gläds nu över Kammarrättens dom som vunnit laga kraft.
- Vår religionsfrihet måste få gälla. Detta med dans i skolan har varit ett problem för oss genom åren, nu är det ännu svårare för att man inte fått betyg som man varit värd om man inte deltagit i dans som är ett väldigt litet moment i idrott och hälsa. Det är därför vi dragit det vidare. Även rektorn har haft det önskemålet för att få klarhet i detta.

Finns det andra saker i skolan som ni försöker få era barn att undvika?
- Vi har detta med yoga som kommer in mer och mer och det är helt otänkbart. Det finns ju inte med i betygskriterierna så det går att slippa. Sedan när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen så har vi genom en dialog med skolan kommit fram till att våra barn är befriade från att se RFSU:s film "Sex på kartan", säger Karin Granholm.

Hon tycker att deras livsstil ibland kan vara svår att förklara för de som inte troende. 
- Vi lever i världen men inte av världen, nöjen som dans, teater och film är något världsligt som vi inte använder oss av.

- Vi försöker förklara för våra barn varför vi inte deltar i vissa saker. I högstadieåldern kan det vara lite knepigt, vi tvingar inte dem att avstå saker utan de väljer själva, i gymnasieåldern brukar de ha valt sin väg, säger hon och understryker att både barnen och de själva har många kompisar som inte är troende eller som tillhör andra kristna sammanhang.
- Det är hälsosamt, vi vill föra en dialog och gömmer oss inte undan, säger Karin Granholm.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...