Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Därför oroas Frankrikes kristna över Macron

Ett underskattande av hotet från islamismen, en liberal syn i hbtq- och familjefrågor, en ständig rörelse bort från rötterna och en stor tilltro till materialismen – det är några av de saker som oroar Frankrikes evangeliskt kristna med Emmanuel Macron. Men de flesta kristna vill ändå ge sin nye president en chans, berättar pastorn Paul Appéré.

Nyheter · Publicerad 10:01, 26 jun 2017

För sin egen räkning oroar sig Frankrikes evangeliskt kristna inte med Emmanuel Macron vid makten.

– De är ganska säkra på att han inte kommer begränsa deras religiösa frihet, säger pastorn Paul Appéré, verksam i en baptistförsamling i Paris.

Däremot finns det ett antal andra frågor som bekymrar de kristna gällande den nye presidenten.

– En del evangelikala är lite oroade över Macrons tendens att underskatta det hot som de anser att vissa islamister utgör mot landets lag och ordning, säger Paul Appéré.

– Macrons relativa mjukhet i den här riskfyllda frågan gör att de fruktar framtida överträdelser mot deras rättigheter, fortsätter han.

En annan sak som oroar vissa kristna är, enligt Appéré, Macrons filosofi och etiska synsätt.

– Macron är en ivrig förespråkare för vad vi ibland kallar ”det flytande” eller ”flytande samhälle”.

Paul Appéré förklarar att det innebär ett samhälle där ”en ständig rörelse” är regeln.

– ”En marche” (Framåt!) är namnet på presidentens parti. Säger inte det allt? Det är som om Macrons projekt är att leda oss mot en ny typ av samhälle, där män och kvinnor har gjort upp med sina rötter – oavsett om de är familjära, sociala, kulturella eller religiösa – så att alla är fria att röra sig när som helst och på så vis möter den gränsfria marknadens behov av ständigt utbytbara arbetare och konsumenter.

Dessutom är Macrons projekt till största del, om inte helt, materialistiskt, påpekar Paul Appéré.

– Som om svaret på människans sökande och längtan är rent ekonomisk.

Appéré poängterar att det är viktigt att Frankrikes kristna är vaksamma när det gäller hur svaga och utsatta personer behandlas.

– Det rapporteras ofta om att Macron har mer till övers för vinnarna än för förlorarna, säger han.

Vad som kanske anses som det största problemet med Macron, bland vissa evangelikala, är dock hans liberala synsätt. Inte minst Macrons öppenhet i hbtq-frågor.

– Även om han än så länge har varit ganska tvetydig gällande surrogatmödraskap är han en tydlig förespråkare för insemination av singelkvinnor och lesbiska par.

Paul Appéré påpekar att detta inte har hindrat vissa kristna från att stödja Macron.

– Det är märkligt att den här personliga inriktningen inte ser ut att ha hållit tillbaka den entusiasm som många evangelikala, bland dem pastorer, har visat Macrons kandidatur.

Ett annat orosmoln är, enligt vissa kristna, Macrons brist på intresse för familjen. 

– Denna gudagivna enhet är den starkaste garantin för social stabilitet och behöver mer skydd i dag än någonsin tidigare.

Något som, enligt både kristna och sekulära fransmän, är på pluskontot för Macron är hans smak för transparens, säger Paul Appéré.

– Hans beslutsamhet att höja den moraliska standarden i framför allt politiken har mött stort gillande hos befolkningen, trots att ett fåtal tvivelaktiga observationer redan har gjorts.

Generellt är Frankrikes evangeliskt kristna beredda att ge Macron en chans, avslutar Paul Appéré.

– För vi tror på en Gud som kan tillrättavisa och omorientera vem som helst, även den mest postmoderna av våra ledare.
 

Det är som om Macrons projekt är att leda oss mot en ny typ av samhälle, där män och kvinnor har gjort upp med sina rötter ...

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Alltså är det livsviktigt att alla troende inser att det är vad livet handlar om, att berätta om Jesus.

Inför söndag 1 Kung 17:17–24Upp 2:8–11Luk 7:11–17Ps 107:18–22 Denna helg i kyrkoåret har den enorma titeln: Döden och livet. Det är en titel som väcker känslor...