Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Danska kvinnor reser till Sverige för att göra abort

Danska kvinnor reser till Sverige för att göra sena aborter, rapporterar Kristelig Dagblad. Det är beklagligt att svenska politiker gjort det möjligt att gå runt andra länders mer återhållsamma abortlagar, menar Malin Schelin på organisationen Livsval.

Nyheter · Publicerad 13:30, 30 apr 2018

Region Skåne uppger för den danska tidningen att de under 2017 hjälpte 21 danska patienter att göra abort mellan graviditetsvecka 16 och 18. I Danmark går gränsen för fri abort vid vecka 12, medan Sveriges gräns går vid vecka 18. Danska kvinnor ska också ha rest till Storbritannien för att göra abort, även där är abortlagen mer liberal.

På grund av anonymiserad abortstatistik har dock Socialstyrelsen ingen samlad uppfattning om hur många kvinnor från andra länder som kommer till Sverige för att göra abort.

Överläkare Peter Skovbo vid Aalborgs universitetssjukhus i Nordjylland och medlem av regionens abortråd säger att han mött patienter som sökt sig till andra länder för att göra sen abort, ”men det har inte varit med min medverkan”.

– Det blir lite av ett sluttande plan, men det är en möjlighet som patienterna har och som vissa använder sig av, och det kan vi inte göra något åt, säger han.

Thomas Ploug, professor i moralfilosofi, säger till tidningen att abortresorna kan ses som en del av annan ”behandlingsturism”, såsom assisterat självmord eller organhandel.

– Man kan överväga om dansk lagstiftning är god nog på det här området. Och om den är det får man överväga om det ska få några konsekvenser för kvinnor som genomgår behandlingar utomlands.

Ploug menar också att det kan finnas behov av bättre ”internationell reglering” i abortfrågan.

Malin Schelin, ordförande i organisationen Livsval, tycker att det är djupt problematiskt att Sverige sätter sig över andra länders abortgräns, länder där man anser att barnet får ett värde tidigare.

– Den första fråga som dyker upp är såklart varför danska kvinnor söker sig till Sverige för abort, dessutom senare kirurgiska aborter. En orsak kan vara att de i sitt hemland fått reda på bebisens kön och inte är nöjda med att det exempelvis är en flicka, säger hon.

Schelin hänvisar till uppgifter från 2012 då bland andra Danmarks radio rapporterade att danska gravida kvinnor som inte var nöjda med könet på sitt barn reste till Sverige för att göra abort.

”Abortturismen” fick då åtminstone en graviditetsklinik i Köpenhamn att ändra sin praxis och sluta med tidiga könsbestämmande ultraljud.

– Hur kan Sverige, med dess påstådda feministiska regering, så oreflekterat vilja bidra till något sådant? säger Schelin.

Man kan överväga om dansk lagstiftning är god nog på det här området.

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...