Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Danmark öppnar för homovigsel i kyrkan

Oavsett utgången i det kommande Folketingsvalet, kan homosexuella i Danmark snart gifta sig i kyrkan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 aug 2011

Den konservative kyrkoministern, Per Stig Møller, säger att han – förutsatt att han sitter kvar på sin post efter valet – ska lägga fram ett förslag som ger samkönade par rätt att säga ja framför prästen. Men eftersom även det röda blocket har samma inställning i saken, kan homosexuella vara säkra på att de snart kan skriva historia.

Ministern har nyligen informerat biskoparna i Folkekirken om det kommande förslaget, och det blir också biskoparna som ska arbeta fram ett vigningsritual. De biskopliga reaktionerna  på förslaget är blandade. Kristeligt Dagblad skriver att Steen Skovsgaard i Lolland-Falsters stift är helt emot, medan kollegan i Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, välkomnar det med öppna armar. Enligt Per Stig Møller ska ingen präst tvingas att viga samkönade par.

Hängivet negativa röster hörs dock från kyrkans konservativa kretsar; här varnar man redan nu för en historisk splittring av Folkekirken med utbrytarförsamlingar och medlems-
tapp som följd.

Efter den kyrkliga vigseln kommer de samkönade paren att juridiskt bli likställda med man och kvinna. Däremot ska de inte benämnas äkta makar, ett begrepp som enligt ministern bara gäller man och kvinna. Per Stig Møller föreslår i stället livspartner.

 

ANNICA SKENBERG

redaktionen@varldenidag.se

Prisade evangelister hyser hopp för Sverige

Prisceremoni. För elfte gången har Evangelistfonden delat ut stipendier till Årets evangelister. – Ingen kan ensam förändra hela världen. Men om vi alla vinner en...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...