Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Pingstledaren Daniel Alm menar att psykiatrin, mer än teologin, har något att säga om det som skedde i Filadelfia Knutby. Foto: Sandra Lagestrå

Daniel Alm: Vi behöver mer karismatik i kristenheten

Pingstledaren Daniel Alm menar att det finns krafter som nu försöker använda tragedin i Knutby för att svartmåla pentekostal teologi, bibeltrohet och karismatik.

– Psykiatrin har mer att säga än teologin för att förklara Knutby, säger han.

Nyheter · Publicerad 14:39, 29 jun 2020

Peter Halldorfs debattartikel i Dagen den 18 juni, där han menade att ”fundamentalistisk” läsning av Bibeln var ”roten” till händelserna i Knutby, har fått många att reagera.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, menade i en replik att Knutby tvärtom handlar om ett sammanhang som ”lämnade den pentekostala bibelsynen och vår gemenskap där teologin processas”.

Till Världen idag säger Alm att han upplever att det funnits en orättvis betoning i de senaste dagarnas debatt.

– Jag inser självklart att vi behöver vara självkritiska. Jag har aldrig förnekat att det finns inslag av urspårad karismatik eller felaktig bibeltolkning i Knutby. Men vi har över 16 års erfarenhet av detta. Vi har gjort analyser, haft seminarier, ledardagar och gjort stora förändringar i vårt sätt att jobba.

Han hänvisar till en kulturartikel av Catia Hultquist i Dagens Nyheter, som landar i att gruppdynamiken, inte religionen, är den främsta faktorn bakom sektbildning.

”Den olyckliga kombon av en karismatisk ledare, likriktning, ’group thinking’ och förbudet mot kritik kan göra helt vanliga arbetsplatser och föreningar sektlika”, skriver hon.

– Jag hade hoppats att det var denna slutsats de flesta bedömare skulle komma till, säger Daniel Alm.

– När man som Peter Halldorf hänvisar till bibelbruket och att Knutby är något rörelsen ”avlat”, då är det väldigt provocerande.

Daniel Alm ifrågasätter även att en del kristna ledare helt tycks köpa Uppdrag gransknings bild av Knutby och uttalanden om att pingströrelsen ”ska skämmas”.

– Knutby blir tacksamt att ta till för att attackera karismatisk kristendom, men vi menar att det inte går att göra en sådan jämförelse. Man använder Knutby för att komma åt friförsamlingstanken, kärleken till Guds ord och tilltron till de andliga nådegåvorna, och de försöken kommer jag alltid att värja mig emot.

– Vi har tillräckligt många modfällda kristna, vi skulle snarare behöva mer karismatik i svensk kristenhet, säger Alm.

Han säger också att han reagerat på vad som framställts som svaret på sekterism.

– Förnuftet beskrivs som den säkra hamnen, men rasism, sexism, nazism, kommunism – hur mycket har det med karismatik att göra? De är ideologier och drivkrafter födda ur osunt förnuft. Det finns också sund och osund karismatik, men en del kristna bedömare borde vara ödmjuka inför att den mänskliga tanken inte är hamnen, utan Guds ord.

När man som Peter Halldorf hänvisar till bibelbruket och att Knutby är något rörelsen ”avlat”, då är det väldigt provocerande.

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda