Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

CG Bergstrand: ”Unga kristna vilsna av ytlig bibeltro”

Sveriges församlingar behöver mer av ”andliga fäder och mödrar”. Det menar den kände förkunnaren och författaren Claes-Göran Bergstrand upplever att frågan blivit allt mer aktuell.

– Det här har tagit tag i mig väldigt starkt, säger han till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 14:00, 27 nov 2022

För en tid sedan närvarade Claes-Göran Bergstrand vid den stora bönekonferensen i Uppsala där även Världen idag fanns på plats för att rapportera.

Vid konferensen blev Bergstrand starkt berörd av händelsen då en ung mamma med sitt lilla barn i famnen gick fram till estraden och uttryckte sin nöd över bristen på andliga fäder och mödrar i många församlingar. Kvinnan förklarade att detta vara någon hon själv hade saknat under sin uppväxt.

– Det här har tagit tag i mig väldigt starkt, säger Bergstrand till Världen idag och menar att kvinnans hälsning var hälsning och en uppmning från Herren till sitt folk att ta ansvar i denna fråga.

– Den unga kvinnan grät ut sin nöd vilket tog tag i mig och många andra. Mina tankar gick till Bibelns Rakel ”som begrät sina barn” enligt Jeremia 31:15.

Claes-Göran Bergstrand nämner om unga vuxna som ”nästan obemärkt glider ur församlingsgemenskapen”.

– Man kanske inte tappat tron, men man har tappat motivationen att vara med i församlingens verksamhet och att leva som kristen.

Utifrån dessa perspektiv kände han sig manad att predika över ämnet på Fars dag nyligen. Denna predikan höll Bergstrand vid en gudstjänst i Frälsningsarmén/One Way Church i Stockholmsförorten Husby där han är aktiv.

I sin predikan lyfte han fram Bibelns undervisning om andliga pappor och fokuserade på Paulus undervisning i 1 Korinthierbrevet 4:14–17. På samma sätt framhöll han Bibelns Rakel, som det berättas om bland annat i 1 Moseboken 35, som ett föredöme i att vara en andlig mamma. Namnet Rakel betyder ju moderfår och hon anses enligt judisk tradition vara folkets moder.

Claes-Göran Bergstrand menar att många unga människors tro skulle må väl av mentorskap från människor i mogen ålder, som har erfarenhet av att vandra tillsammans med Jesus.

– Jag menar att detta generellt har försummats i våra församlingar.

Många unga kristna i dag känner sig, enligt Bergstrand, väldigt vilsna, bland annat på grund av en ytlig bibeltro. Han påminner om att viktiga uppgifter i församlingen lätt kan hamna på en undanskymd plats i den kristna nutidsmänniskans livspussel och att vi säkert behöver ha mer nöd för människors andliga mognad.

– Man hinner inte med att vara en andlig far och mor åt unga människor. Det här är en andlig fråga som behöver prioriteras. För små församlingar med hög medelålder är detta en överlevnadsfråga.

Det här är en andlig fråga som behöver prioriteras.

Niklas Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Torsdagstidningar försenade på grund av trafikkaos

Distribution. Utdelningen av Världen idags tryckta torsdagstidningar kommer dessvärre att bli försenad till... torsdag 30/3 08:30

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00