Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Centern angrep frikyrkan i hbtq-utspel – fick svar på tal

”Vi vill göra Jönköpings län till Sveriges hbtq-vänligaste”. Det är budskapet i en debattartikel av Centerpartiets toppolitiker i Jönköping. I artikeln riktas diffus kritik mot länets kyrkor. ”Häpnadsväckande spekulativa påståenden”, anser Per Ewert, direktor för Claphaminstitutet.

Nyheter · Publicerad 08:00, 1 sep 2018

Ann-Marie Nilsson (C) är kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun. Raymond Pettersson är distriktsordförande för Centerpartiet i Jönköpings län. I en debattartikel i Jönköpings-Posten skriver de att de vill göra Jönköping till Sveriges hbtq-vänligaste län.

”Varje person som flyttar från eller väljer bort vårt län för att hen inte känner sig välkommen lämnar ett enormt ekonomiskt hål i skattkistan”, skriver de och ger förslag på tre åtgärder.

För det första vill de utvidga landets hbtq-diplomeringar, för det andra vill de att regionens politiker och tjänstemän utbildas i frågan och för det tredje vill de ”skapa en stark infrastruktur för äktenskaps-, adoptions- och andra familjerelaterade frågor som är viktiga för att attrahera fler stjärnfamiljer”.

I artikeln riktar de också diffus kritik mot länets kyrkor.

”Vi kallas ofta bibelbälte eller andra tillmälen om en stark kyrka, men faktum är att de studier som finns tyder på att Jönköpings läns invånare i allmänhet är accepterande och toleranta, och att vi har ytterst få hatbrott mot hbtq-personer”, skriver de.

Formuleringarna har fått David Axelsson, pastor i Kungs­portskyrkan i Huskvarna, att reagera.

”Om jag druckit kaffe hade jag förmodligen satt det i vrångstrupen när jag läste debattartikeln /…/ Menar kommunstyrelsens ordförande och Centerpartiets distriktsordförande att det finns ett motsatsförhållande mellan en stark kyrka och acceptans och tolerans? Är en stark kyrklighet lika med ökade hatbrott mot hbtq-personer?”, skriver han i en replik i Jönköpings-Posten och ber artikelförfattarna att förklara sig.

En annan som har reagerat på artikeln är Per Ewert, direktor vid Claphaminstitutet och bosatt i Jönköpingstrakten.

”[Debattartikeln] tycks inledningsvis slå fast a) att Jönköping har ett ’tillmäle’ om att ha en stark kyrka, men invånarna tycks ändå vara ett tolerant släkte, och b) att människor inte är välkomna som de är i Jönköpings län. Detta är häpnadsväckande spekulativa påståenden, som dessutom implicerar att kyrkliga personer kan förväntas vara otrevliga och intoleranta människor”, skriver han i en replik i Jönköpings-Posten.

Ewert kritiserar även Centerpartiets tre förslag på åtgärder. Hbtq-certifieringar kostar dyra skattepengar och har en ”tydlig ideologisk vinkling för en normbrytande filosofi”, skriver han. När det gäller satsningar på familjer menar han att det i grunden är bra, men att ”en ökning av antalet stjärnfamiljer är detsamma som en ökning av antalet splittrade familjer” – något som, enligt Ewert, inte är till gagn för länet.

Per Ewert anklagar dessutom artikelförfattarna för bristande fakta.

”Det enda egentliga faktaunderlag centerpartisterna presenterar i sin text är att det i Jönköpings län begås ytterst få hatbrott mot personer i gruppen hbtq. Detta är självfallet välkommet, men i ljuset av dessa fakta blir det dock svårbegripligt varför skribenterna egentligen skriver sin artikel”, skriver han.

Han lyfter därefter fram att statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet hatbrott på grund av sexuell läggning minskar, medan antalet hatbrott mot kristna ökar.

”Så ja, det finns ett ökande hot på grund av vem man älskar – framförallt om man älskar Jesus”, skriver han.

Det enda egentliga faktaunderlag centerpartisterna presenterar i sin text är att det i Jönköpings län begås ytterst få hatbrott mot personer i gruppen hbtq.

Inspireras av brittisk ensamhetsminister

Ett dödshot för individer och kostnad för samhällsekonomin. Ensamhetens konsekvenser har fått uppmärksamhet i Storbritannien där regeringen lanserat...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...