Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

C-topp går emot partiet om konfessionella friskolor

”Centerpartiet är emot religiösa skolor”. Det säger Aphram Melki, kommunalråd för C i Järfälla och ledamot i partistyrelsen, till lokalsajten ”Mitt i”. Men Centerpartiet är inte alls emot konfessionella friskolor utan tvärtom positiva till dem. Melki menar nu att han meddelat partiet att han driver en motsatt linje.

Nyheter · Publicerad 10:00, 8 sep 2018

I höstas hade Centerpartiet uppe frågan om konfessionella friskolor under sin stämma. Man beslutade då att ställa sig positiv till dessa skolor. Partistyrelsen skrev i sitt yttrande att skolorna har stöd i Europakonventionen, där föräldrar ges rätt att försäkra sina barn en uppfostran och undervisning som överensstämmer med föräldrarnas övertygelse.

"Demokratiska värderingar ska genomsyra våra skolor och vi har förståelse för den oro som kan finnas. Men i grunden handlar det om att elever och föräldrar ska kunna välja den skola som passar just dem. Vi är därför positiva till det fria skolvalet", tydliggjorde partistyrelsen.

Men den som bor i Järfälla kan få en helt annan version av Centerpartiets politik. När lokala tidningen ”Mitt i” inför valet frågat partierna hur de ser på konfessionella friskolor i kommunen, svarar Aphram Melki så här:

”Centerpartiet anser att religiösa skolor segregerar elever efter föräldrarnas religiösa uppfattning och därmed försvårar integrationen. Centerpartiet är därför emot religiösa skolor.”

När Världen idag frågar Aphram Melki hur det kommer sig att han som partistyrelseledamot och kommunalråd driver en helt annan linje än sitt parti, svarar han per mejl:

”Centerpartiet i Järfälla har i sitt eget kommunalpolitiska program beslutat att vi är emot religiösa friskolor.”

Melki menar också att ”ett förbud mot religiösa friskolor skulle bidra till minskad segregation” och att skolorna ”cementerar kulturella och sociala strukturer”.

”Vid partistämman reserverade jag mig mot stämmans beslut, vilket jag också understrukit vid partistyrelsemöten. Jag fortsätter att driva frågan i egenskap som gruppledare och kommunalråd”, skriver han till Världen idag.

Han menar vidare att han undviker missförstånd kring vad som är Centerns politik i Järfälla och i övriga landet genom att alltid använda titlarna gruppledare och kommunalråd i Järfälla när han medverkar i media.

Världen idag har frågat Center­partiet på riksplanet hur man ser på att en tung företrädare driver en helt annan politisk linje än partiet och presenterar den som C-politik.

”Vi är tydliga med vad Centerpartiet på nationell nivå står i frågan. Men har man på grund av till exempel lokal kontext kommit fram till annat, så ska man vara tydlig med att det är just Centerpartiet lokalt som är avsändare och driver något annat. Är inte Centerpartiet Järfälla tydliga med det så ska vi be dem förtydliga att så är fallet”, meddelar man i ett skriftligt svar.

Centerpartiet i Järfälla har i sitt eget kommunalpolitiska program beslutat att vi är emot religiösa friskolor.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...