Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.
Matteus 25:40

Världen idag

Busch pressades om samvetsfrihet: ”Aborträtten går före”

Kristdemokraterna kommer inte att tillåta samvetsfrihet för vårdpersonal på deras enskilda arbetsplatser. Partiledaren Ebba Busch vill heller inte lagstifta om saken. Det stod klart efter att Centerledaren Annie Lööf krävt svar på frågan under Aftonbladets partiledardebatt i förra veckan.

Nyheter · Publicerad 15:15, 24 aug 2022

Under Aftonbladets partiledardebatt i förra veckan debatterades bland annat samvetsfrihet. Centerns partiledare Annie Lööf ställde frågan om Kristdemokraterna tycker att vårdpersonal ska kunna neka att utföra en abort på grund av detta.

– Det har varit tydligt att ni har lagt skarpa förslag om det här i riksdagen, sade hon.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch svarade genom att tydliggöra att partiet står bakom svensk abortlagstiftning, men påpekade att både KD och C även står ba­kom Europakonventionen om mänskliga rättigheter, där det finns ”formuleringar om samvetsfrihet”.

– Jag tycker inte att vi ska lagstifta om detta och finns det på något sätt förslag på hur man lägger upp arbetet på arbetsplatser som skulle kunna hota abort­rätten, då går abort­rätten före, sade Busch.

Men Annie Lööf var inte nöjd med svaret utan fortsatte pressa Ebba Busch. Lööf talade om hur abortkritiska länder enligt henne använder samvetsfriheten för att ”begränsa kvinnors rätt till sina egna kroppar”. Hon menade att vården måste ”innehålla rätt värderingar” och ifrågasatte formuleringar i KD:s medicinsk-etiska program, om att både fostret och kvinnan är skyddsvärda och att partiet vill grundlagsskydda båda.

– Så jag ställer återigen frågan: Kommer ni som kristdemokrater ute i regionerna att tillåta samvetsfrihet för vårdpersonal på deras enskilda arbetsplatser, ja eller nej?

– Svaret är nej, vi kommer inte att lägga fram någon ny lagstiftning som på något sätt hotar aborträtten och heller inte ny lagstiftning kring samvetsfrihet, sade Ebba Busch.

Därefter tog hon återigen upp Europakonventionen om mänskliga rättigheter och påminde om att både Lööf och hon själv ville skydda det barn de bar i magen när de var gravida.

– Det är värt att skydda. Det är inte någonting som på något sätt står i motsättning till att vi fullt ut står bakom aborträtten.

I KD:s medicinsk-etiska program står det att etiska dilemman för personalen bäst
löses genom att huvudmannen och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas.

Världen idag har tidigare skrivit om att KD:s talesperson i medicinsk-etiska frågor, Michael Anefur, har sagt att både principprogrammet och det medicinsk-etiska programmet kan behöva ses över och förändras, helst under kommande mandatperiod och även i styckena om abort.

Varför driver Sveriges kristna råd splittrande teologi?

Ledare Teologi, vad är det? Kristendomskritiker svarar cyniskt: Teologi är som att befinna sig i ett mörkt... onsdag 7/6 00:10

Värt att fira 500 år av självständighet

Ledare Det mest ”internationella” en svensk kunde göra i går var att, precis som andra folk runtom i... onsdag 7/6 00:00