Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

”Vi har viss vana av att få motiven ifrågasatta”, sager Ulf Ekman. Foto: Julia Nordh / Arkiv

”Brustit i information, men inte i intention”

Den senaste tiden har pensionsavtalen på Livets ord varit föremål för diskussion. För Världen idag berättar nu Ulf Ekman om sin syn på avtalen och om de reaktioner han och hustrun Birgitta mött efter den senaste tidens skriverier.

Nyheter · Publicerad 07:00, 22 dec 2014

Ulf Ekman beskriver en styrelse som 1998, då tjänstepensionsavtalen tecknades, var fullt upptagen med att bygga församling och engagera sig i ett starkt expansivt missionsarbete. De var yngre då och tänkte inte på pensioner, förrän någon väckte frågan om att styrelsen borde se över sin egen och sina anställdas pensioner. Det började med ett erbjudande om tjänstepension till styrelsen från Skandia.

Vad var syftet med de här pensionsavtalen till styrelsen?
– Syftet var tjänstepension helt enkelt. Tanken var att det här skulle vara början, men att pensionssystemet sedan skulle omfatta alla anställda.
Men det tog längre tid än önskat. De stora utmaningarna på missionsfältet och återkommande likviditetsproblem är delar av förklaringen.
– Problemen med likviditeten gjorde att vi var tvungna att hålla tillbaka på vissa utgifter, eller vänta med en del.

Men du menar att tanken var att alla anställda skulle ha tjänstepension?
– Ja, absolut. Det fanns överhuvudtaget ingen intention att enbart styrelsen skulle ha pension, men inga andra. Men utbyggnaden har gått steg för steg. Från 2007 började vi mer aktivt börja arbeta för att rätta till detta. Det är ingenting som har kommit nu.
En tuff amorteringsplan bidrog också till bristande likviditet.
– Vi hade en tydlig policy att amortera ner lånen, vilket skulle ge en stark soliditet. Min plan var att när jag skulle gå i pension så skulle alla ursprungliga lån vara återbetalda och när jag gick i pension var alla ursprungliga lån betalda. Baksidan då är att man inte alltid har särskilt god likviditet.

Samtidigt menar Ulf Ekman att Livets ord i dag har en stark soliditet och stora fasta tillgångar, vilket skapar en större handlingsfrihet.
– Dessa värden kan man naturligtvis belåna om man vill, eller man kan förmera dessa värden för att se till att alla på Livets ord har en tjänstepension som uppfyller alla kriterier. Och man kan välja att kompensera retroaktivt om man vill.

Det finns de som är kritiska till att besluten om tjänstepensioner fattades av styrelsen själva. Ulf Ekman håller med om att ett formellt fel begicks, men han ser inget moraliskt fel i det.
– När vi tittar tillbaka, så ser vi att vi inte riktigt visste vilka beslut en stiftelsestyrelse kan och inte kan fatta. Det begicks ett formellt fel och det ber jag om ursäkt för. Men jag vill betona att det inte fanns något ont syfte. Vår motivation var goda pensioner för alla och eftersom det inte fanns ett ont syfte så kan jag inte se att detta var moraliskt fel.

Borde ni ha informerat om tjänstepensionsavtalen tidigare?
– När vi tittar tillbaka på historien så tror jag säkert att vi kunde ha gett mer information i olika frågor. Samtidigt så är Livets ord ingen förening, utan det har funnits mer av en stiftelse- och företagskultur än föreningskultur. Livets ord har under årens lopp gjort satsningar och investeringar som inte direkt har behövt diskuteras i detalj med församlingen. Det är en stor och komplex verksamhet, så det är inte alltid lätt att göra avvägningar i vad man ska informera om.

Men ni har inte försökt hålla det hemligt?
– Nej, det har inte funnits någon ambition att hemlighålla det här. Det har varit icke-offentligt, men det har inte varit hemligt i bemärkelsen att vi har försökt dölja något. Vi har säkert brustit i information, men inte i intention.

Ulf Ekman berättar att beslutet om en extra ersättning – den som skulle kompensera skillnaden mellan tjänstepension och lön – fattades först i februari 2012 och inte 1998. Syftet med ersättningen var att den ursprungliga styrelsen skulle fortsätta stödja Livets ords arbete på olika sätt även efter pensionen. Ett beslut, där motivet enligt Ulf Ekman var att församlingen skulle slippa betala full lön och enbart betala den extra ersättningen, vilket skulle innebära en besparing.
– Tanken var att församlingen skulle slippa betala lön för styrelsens fortsatta arbete, genom att de skulle ta ut pension. Bland oss i styrelsen fanns ju inga andra tankar än att vi skulle fortsätta verka för Livets ord även efter pensionen, om än i lite mindre omfattning.

Ni valde sedan att avstå den extra ersättningen, varför gjorde ni det?
– Sedan kom min överansträngning i maj 2012 och vår konversion i maj 2014. Då var det självklart för oss att inte ha kvar den delen som ju handlade om att man skulle fortsätta arbeta för Livets ord.

Meddelade ni detta till församlingen?
– Sedan konversionen var vi medvetna om, och Birgitta och jag pratade om, att vi inte skulle ha den extra ersättningen. Sedan kom vi inte till skott och stoppade detta och det får jag be om ursäkt för. Det var ju en rejäl virvelvind omkring konversionen och jag hade dessutom sviter av min överansträngning, så vi missade det. Det föll bort.

Men nu har ni betalat tillbaka allt?
– Ja, varenda krona. Vi rörde aldrig pengarna. När vi kom hem från utlandsvistelse och såg att pengarna hade fortsatt att betalas ut kontaktade vi Livets ord och betalade tillbaka allt.

Känns det som att era motiv har ifrågasatts under den här tiden?
– Vi har viss vana av att få motiven ifrågasatta. Jag kan förstå människors upprördhet och att man kan tro att det skulle vara något konstigt, med tanke på hur rörigt det har varit på sistone. Samtidigt känns det som att en del faktiskt har försökt ta både ära och heder ifrån oss. Men även där får man kasta sig på Gud och han känner våra svagheter, men också våra hjärtan i detta.

Ulf Ekman vill inte gärna tala om hur hälsan har påverkats av stormarna omkring konverteringen och den senaste tidens skriverier, men medger att överansträngningen från 2012 gör sig påmind igen.
– Det har varit väldigt ansträngande den senaste tiden och det är inget som direkt befrämjar hälsotillståndet. Så mycket kan jag väl säga.

Trots alla stormar sedan de meddelade sitt beslut att konvertera till katolska kyrkan, så är han övertygad om att det var ett rätt beslut.
– Det har varit en rolig tid, inte minst att upptäcka rikedomarna i vårt nya sammanhang. Jag tror det behövs en förstärkt enhet i Kristi kropp för den bistra verklighet och de andliga strider vi kommer att möta längre fram. Så om vi tittar några år framåt, så kommer nog även de som har varit mest irriterade, eller kanske ledsna, att se att det här var ett steg som var viktigt, även om det verkar lite obegripligt i dag.

Ulf Ekman vill samtidigt betona att han fortsätter välsigna Livets ord.
– Vårt beslut är ett steg framåt, och inte en spark bakåt. Vi har en fortsatt stor kärlek till församlingen Livets ord.

En hel del saker väntar också under 2015. Konferenser i England och USA, ett antal föredrag och en retreat på Berget i Rättvik. Och en bok, som kommer ges ut på förlaget Catholica.
– Om vi får lite lugn och ro nu och min ork kommer tillbaka, så kommer Birgitta och jag att skriva en bok tillsammans om vår väg.

Lukas Berggren
lukas.berggren@varldenidag.se

 

Läs mer
Förändring på Livets ord efter pensionsavtal

Nåd tema när soulartist och tv-pastor gör show

Föreställning. Till helgen kommer föreställningen Avslöjad att spelas på Nyhemsveckan och sedan på Torpkonferensen. Det är Samuel Ljungblahd och Egil Svartdahl som...

Lars Adaktusson lämnar KD:s partiledning

Politik. Lars Adaktusson lämnar Kristdemokraternas partistyrelse och rollen som andre vice partiledare, säger han till Expressen. – Jag hade förväntat mig att...

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Palestinskt bistånd kan öka med 500 miljoner

Politik. Trots att flera andra länder fryst eller minskat biståndet till palestinska myndigheten på grund av misstankar om korruption och att medel används...

90-plussare tränar för livet

I takt med en åldrande befolkning ökar intresset för motion allt högre upp i åldrarna. På Body Joy i Värmdö träffas varje vecka ett gäng...