Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Britter: sänk abortgränsen

60 procent av britterna vill sänka Storbritanniens abortgräns. Det visar en ny undersökning. Undersökningen visar också att en majoritet av britterna är för samvetsfrihet för abortläkare och att de inte tycker att brittiskt bistånd ska gå till abortvård utomlands.

Nyheter · Publicerad 00:01, 2 jun 2017

I Storbritannien kan man för närvarande göra abort fram till graviditetsvecka 24. Men så skulle det inte vara om britterna fick bestämma, visar en ny opinionsundersökning gjord av marknadsundersökningsföretaget Comres. 

Tio procent av de 2 008 personerna som har svarat på enkäten anser att gränsen borde sänkas till vecka 20. 17 procent anser att gränsen borde sänkas till vecka 16 och 21 procent anser att den borde sänkas till vecka tolv. Tolv procent anser att gränsen borde ligga under vecka tolv. 

20 procent anser att gränsen ska ligga kvar på vecka 24. En procent anser att abort ska vara tillåtet ända fram till födseln och 18 procent svarade ”jag vet inte”. 

Tittar man endast på kvinnorna är det 70 procent som vill sänka abortgränsen. 

Personerna i undersökningen har fått svara på flera andra frågor kopplade till abortfrågan. Bland annat har de fått svara på hur de ställer sig till samvetsfrihet för abortläkare. 

56 procent av de svarande anser inte att läkare, som tycker att abort är detsamma som att döda en människa, ska tvingas delta i abortprocedurer utan att förlora sitt jobb. Det kan jämföras med 22 procent som svarade att de var för ett tvång. 22 procent svarade ”jag vet inte”. 

En majoritet av britterna ser även ut att vara emot så kallat abortbistånd. 65 procent av de svarande anser inte att skattepengar ska gå till aborter utomlands. 20 procent svarade att de var för ett sådant bistånd och 15 procent svarade ”jag vet inte”. Bland dem som svarade nej anser 46 procent att pengarna i stället ska användas i Storbritannien, inom områden som regeringen anser behövs. 19 procent anser att pengarna ska användas till annat bistånd, såsom utbildning och grundläggande hälsovård i u-länder. 

Undersökningen visar även att en majoritet av britterna är för en lagstadgad femdagars vänteperiod mellan tillfället då kvinnan söker abortvård och datumet då aborten ska utföras. Detta för att kvinnan helt säkert ska ha haft tid att tänka över sina olika valmöjligheter. 79 procent är för en sådan lagändring, nio procent är emot en sådan förändring och tolv procent svarade ”jag vet inte”. 

När det gäller könsselektiva aborter, det vill säga att abortera ett foster på grund av dess kön, anser 89 procent av britterna i undersökningen att detta ska vara förbjudet. Fem procent anser att det ska vara tillåtet. 89 procent tycker även att en kvinna ska ha rätt till oberoende rådgivning inför sitt abortbeslut. 

79 procent av de svarande anser att en kvinna, som vill fortsätta sin graviditet, men är under ekonomisk press, ska ges extra stöd för att komma igenom situationen. 

Undersökningen gjordes i mitten av maj. Uppdragsgivaren var ”Where do they stand?” – ett initiativ som presenterar var brittiska politiker står i olika människovärdesfrågor som abort, assisterat självmord och embryoforskning. Comres, som genomförde undersökningen, används flitigt av brittiska medier och en del av brittiska opinionsundersökningsrådet. 

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...