Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Brev om kristna skolgrupper till hundratals rektorer

Det blir allt svårare att vara kristen på skolan, och det finns också ett växande motstånd hos skolledningar mot kristna skolgrupper. Det får nu de kristna skolgruppsorganisationerna Credo och Ny generation att ta ett gemensamt initiativ och skicka brev till rektorer runt om i landet.

Nyheter · Publicerad 00:01, 12 maj 2016

”I en allt tuffare skolmiljö finns det ett stort behov av skolungdomar och studenter som lever ut sin tro i vardagen och sprider Guds kärlek på skolor och universitet.”

Så skriver Credos generalsekreterare Kristian Hartman och Ny generations tillförordnade ordförande Emma Jonsson i ett pressmeddelande. De hänvisar bland annat till en rapport från antimobbningsorganisationen Friends, som enligt tidningen Dagen visar att var tionde elev någon gång blivit kränkt på grund av sin tro.

Dessutom vittnar man både inom Credo och Ny generation om en ökad skepsis hos rektorer på en del skolor mot att det ska få finnas en kristen skolgrupp.

– Vi har sett de senaste åren hur rektorer är lite osäkra på hur de ska tolka lagförändringen i skollagen 2011, en del skolgrupper har stött på problem när de velat starta. Vi vill inte bara ringa en rektor i en reaktion utan göra något proaktivt som kan underlätta för kristna skolgrupper i framtiden och detta blir ett sätt att presentera oss och vad vi gör, säger Emma Jonsson.

Kristian Hartman delar den bilden.

– Det finns en beröringsskräck mot religiösa sammanhang, man blir mer och mer restriktiv mot att troende ska få leva ut sin tro i vardagen och placerar tro i ett privat fack. Man får ha en tro så länge man håller den för sig själv och inte försöker leva ut den eller påverka andra. Men vi menar att det är fel, vi lever i ett samhälle med religionsfrihet och föreningsfrihet, då är rätt väg att gå att i stället släppa fram olika synsätt.

I det gemensamma rektorsutskicket ger man en presentation av organisationerna, lyfter fram det positiva en kristen elevförening kan bidra med på skolan och ger en ”juridisk lathund” över elevers demokratiska rättigheter.

Enligt Emma Jonsson är en vanlig invändning från rektorer att kristna grupper riskerar att bidra till motsättningar mellan olika religioner på skolan.

– Vissa rektorer är rädda för att det ska bli bråk och menar att om det ska finnas en kristen grupp borde det finnas en muslimsk också. Och det är inget vi sätter oss emot, självklart ska olika grupper få finnas på skolan. Men att det skulle kunna bli bråk är ett felaktigt argument, vi har inga exempel eller erfarenheter om att det blir sådana konflikter. Snarare har kristna och muslimer större förståelse för varandra, de vet vad det är att ha en tro, säger hon och påpekar, att de problem man stöter på i enskilda fall är då ateister eller humanister har problem med att det finns en kristen grupp.

Ännu har man inte fått några reaktioner på breven som gick ut nyligen, men förhoppningen är tydlig: ”att se fler kristna skol- och studentgrupper som får betyda en positiv skillnad på skolor och universitet i Sverige”.

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...