Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

"Bra om Odell står tillbaka"

De kristdemokratiska riksdagsledamöterna Roland Utbult och Pernilla Gunther diskuterade Mats Odells framtid som gruppledare i riksdagen i Sveriges radio på tisdagsmorgonen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 14 feb 2012

På tisdag eftermiddag diskuterar KD:s riksdagsgrupp huruvida Mats Odell ska sitta kvar som gruppledare. Ledamöterna är splittrade i frågan och på tisdagsmorgonen möttes ledamöterna Pernilla Gunther, som vill se Odell lämna sin post, och Roland Utbult, som vill att han sitter kvar, i en debatt på Sveriges radio P1. Där menade Gunther att man riskerar att vidmakthålla konflikt och falanger i partiet så länge Mats Odell har kvar sitt uppdrag.
"Det vore bra om den kandidat som förlorade stod tillbaka lite grann för att låta ledaren få vara ledare", sa hon.

Roland Utbult framhöll Odells förmåga att skapa god stämning och att talet om försoning i partiet behöver fyllas med innehåll.
"Man måste ha förmågan att skilja på sak och person, det tycker jag att man ska kräva i det här fallet. Försoningstanken måste stå över intrigerna och den strid som har varit", sa han.

Gunther lyfte fram behovet av att skapa förtroende och tillit, det handlar om relationer mellan människor och då måste det bli en förändring efter att man utmanat partiledaren, menar hon.
"Om ena parten uttalat att man inte har ett förtroende så kan inte det bara trollas tillbaka som genom ett trollslag över en vecka. Det fungerar inte så".

"Vi utmanas av vår egen värdegrund här, det är tid för försoning", svarade Utbult.

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...