Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Alla israeliska bosättningarna är illegala och måste upphöra, hävdar UNHRC. På bilden pågår en palestinsk protestaktion mot israeliska planer på att bygga bostäder i området E1 strax utanför Jerusalem. Foto: MAJDI MOHAMMED/AP SCANPIX

”Bosättningar är krigsbrott”

Nyheter · Publicerad 00:00, 4 feb 2013

Israel fick som väntat hård kritik i det omstridda FN-organet UNHRC:s rapport om landets bosättningar. Rapporten avfärdas av Israel som "ensidig och tendentiös" – men den kan bana väg för att Israel dras inför Internationella brottmålsdomstolen.

En utredning tillsatt av FN:s människorättskommission UNHRC anklagar Israel för "krypande annektering" av Västbanken och kräver att Israel utan villkor drar undan alla bosättare.
I rapporten hävdas att bosättningarna är ett brott mot Genevekonventionen, som förbjuder en ockupationsmakt att flytta befolkning till ockuperade områden. Det är ett brott som kan tas upp av Internationella brottsmålsdomstolen, hävdas det i utredningen, som leds av franska domaren Christine Chanet.
I rapporten, som presenterades på torsdagen i förra veckan, anklagas både Israels armé och bosättare för våldsdåd mot palestinier, med syftet att "driva bort befolkningen från sina landområden och tillåta bosättningarna att expandera".

Den israeliska misstron mot UNHRC är stor, och delas av USA, Kanada och EU.  FN-organet har ofta anklagats för att lägga allt för stort fokus på att kritisera Israel, samtidigt som människorättsbrott i arabvärlden ignoreras.

Yigal Palmor, presstalesman för Israeliska UD, reagerar kraftigt mot rapporten.
– Det här motverkar sitt syfte och är direkt olyckligt. Det enda sättet att lösa aktuella saker mellan Israel och palestinierna, inklusive bosättarfrågan, är genom direkta förhandlingar utan att ställa villkor, säger Palmor. Han tillägger att åtgärderna som föreslås bara bidrar till att hindra en långvarig lösning på konflikten.
– Människorättsrådet har tyvärr utmärkt sig genom sitt systematiskt ensidiga och tendentiösa förhållningssätt till Israel. Den senaste rapporten är bara en olycklig påminnelse om det.

Men på den palestinska sidan är reaktionerna som väntat mer positiva. Hanan Ashrawi, ledamot i
PLO:s högsta ledning, säger att rapporten tydligt visar att alla israeliska bosättningar kan bedömas som krigsbrott, och menar att rapporten bevisar att Israel ägnar sig åt "etnisk rensning", skriver Palestine News Network.
– Det här betyder att Israel kan åtalas, menar Ashrawi.

Den pro-Israeliska FN-granskande organisationen UN Watch avfärdar rapporten som "kategoriskt ensidig" och menar att den helt saknar nyanser. Bland annat ifrågasätts varför utredarna kräver att hundratusentals judar ska lämna sina hem i Östra Jerusalem. UN Watch menar också att UNHRC ignorerar "de tusentals självmordsbombningar, knivdåd och andra terroristhandlingar som utförts av palestinska grupper, och hur de lett till israeliska säkerhetsåtgärder som tidigare inte existerade".

➜ Fakta FN:s människorättsråd (UNHRC)

• Den israeliska misstron mot FN:s människorättsråd (UNHRC) har gamla anor och delas av USA och många andra länder.
• Rådet har upprepade gånger fått kritik för att man gärna och ofta kritiserar Israel men blundar för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i andra delar av världen, inte minst i arabvärlden.
• Konflikten mellan rådet och Israel kulminerade i samband med den så kallade Goldstonerapporten om eventuella krigsförbrytelser begångna av Israel och Hamas under Gazakriget 2008-2009.
• Den rapportens anklagelser mot båda parter för krigsbrott begravdes 2009 efter amerikanska påtryckningar och fördes aldrig vidare till Internationella brottmålsdomstolen ICC.
• Den nya rapporten ses av Israel som ett hot om att palestinierna kan försöka dra Israel kan dras inför ICC. (TT)

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier