Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Borg och Sundeen vill forska om samfundens syn på Israel

Hur har de olika protestantiska samfunden i Sverige förhållit sig till Israel och de palestinska områden de senaste 55 åren? Det vill religionsvetaren Annika Borg och idéhistorikern Johan Sundeen se närmare på i ett forskningsprojekt.

Just nu söker de finansiering för arbetet, som i bästa fall kan starta efter nyår.

Nyheter · Publicerad 08:00, 4 jul 2020

Det var i samband med Johan Sundeens forskning om trossamfunden och 68-rörelsen som tanken på ett särskilt projekt om synen på Israel väcktes.

– I sin forskning tog Johan ett idéhistoriskt grepp på kyrkorna och vänstern mellan 1965 och 1989. Han såg att frågan om Israel och palestinierna var en viktig del i det tankekomplexet, men bedömde att det skulle kräva en egen forskning, berättar Annika Borg.

Hon har själv genom åren intresserat sig för i synnerhet Svenska kyrkans förhållande till Israel, och konstaterat att här finns en forskningslucka.

– Jag har genom åren sett att det behövs en samlad och systematisk genomgång av de här frågorna, att man lägger samman en helhetsbild och förståelse, så att andra sedan kan ta den vidare.

Det de två vill studera är perioden från 1965 och fram till vår tid.

– Det som är särskilt intressant är perioden efter år 2000, då relationen förändrades mellan Svenska kyrkan och staten, säger Annika Borg.

Hittills har Johan Sundeen och Annika Borg talat om att dela in sin forskning i tre delstudier.

– Den första kallar vi ”Juden som klassfiende”. Där ska vi titta på skiftet i synen på Israel i tankebatteriet kring 68-kyrkan, från omhuldad stat till att juden ses som en kapitalistisk förrädare, säger hon.

– I den andra delen ska vi se på kyrkorna som utrikespolitiska aktörer, utifrån deras plats i internationella nätverk kring Kyrkornas världsråd, men också utifrån kyrkomötesprotokoll och andra dokument.

Slutligen vill de två se om de kyrkliga allianserna innehåller kopplingar till organisationer med islamistiska och antisemitisk drag.

– I första hand kommer vi att granska arkiverat material, bland annat från Kyrkornas världsråd i Genéve och Krister Stendahls arkiv i Boston, USA. Men också från Tro och solidaritet, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och andra protestantiska samfund, säger Annika Borg.

– Men vi behöver så klart också vara på plats i Israel och på Västbanken, och tala med de aktörer som finns i samfundens nätverk.

Tanken är att projektet ska pågå i minst tre år, och att flera delrapporter ska släppas under arbetets gång.

– I första ledet kommer vi att göra en lite längre förstudie, i form av en rapport där vi presenterar projektet lite mer, säger Annika Borg.

Han [Sundeen] såg att frågan om Israel och palestinierna var en viktig del i det tankekomplexet, men bedömde att det skulle kräva en egen forskning.

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...