Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: Scanpix

Blodcentraler vill inte låta homosexuella män ge blod

Män som har sex med män ska kunna lämna blod om det gått ett år sedan senaste sexuella kontakten. De här reglerna från Socialstyrelsen har stött på motstånd från Läkemedelsverket och blodcentraler. De senare hänvisar till patientsäkerheten och vägrar följa myndighetens direktiv. Något som kan leda till att de bötfälls.

Nyheter · Publicerad 00:00, 3 feb 2012

Under 2010 ändrade Socialstyrelsen sina regler, från att sedan 80-talet helt ha stoppat män som har sex med män från att ge blod, sa man i de nya riktlinjerna att sexuellt riskbeteende och inte sexuell läggning ska avgöra vem som kan bli blodgivare. Män som har sex med män kan dock bara ge blod under förutsättning att det var minst ett år sedan senaste sexuella kontakten. Orsaken till att män som har sex med män tidigare hindrats från att ge blod är att förekomsten av hivviruset hos denna grupp enligt rapporter är mellan 50 och 70 gånger vanligare än hos genomsnittsbefolkningen. Men ett antal blodcentraler motsätter de nya direktiven med hänvisning till patientsäkerheten. En av dessa är Uppsala blodcentral.

- Vi vill att en vetenskaplig studie ska visa att tolv månaders karrens för denna grupp innebär samma patientsäkerhet som att de inte ger blod. Allt ska bygga på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Sedan denna regel infördes på 80-talet har vi förhindrat att hiv överförs på det här sättet och ska vi nu ändra reglerna måste vi ha belägg för att det inte innebär risker, säger Folke Knutsson, överläkare vid Uppsala blodcentral, till Världen idag.

Han berättar att det just nu pågår en pilotstudie i Västra götaland som man vill invänta resultatet ifrån. Knutsson menar vidare att man försöker ha en dialog med Socialstyrelsen men hävdar att de inte är ute efter en diskussion kring patientsäkerhet utan snarare att alla ska följa direktiven. Också Läkemedelsverket är kritiska till regeländringen vilket innebär att blodcentralerna i nuläget inte kan sända blodplasma från givaren till läkemedelsindustrin.

Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i media i frågan skickade organisationen för blodcentraler i Sverige ut ett pressmeddelande i veckan. Där konstaterar man att de nya reglerna nu finns men skriver: ”Blodcentralerna påbörjar nu ett omfattande arbete för att säkerställa att patientsäkerheten inte försämras i och med att de nya föreskrifterna införs. Arbetet kommer bland annat bestå av att ta fram kvalitetssäkrade rutiner för att separera blodplasma för läkemedelsframställning som följer annat regelverk, utveckla metoder för att följa acceptansen för reglerna och hitta bättre rutiner för att spåra smittspridning.”

Hur många blodcentraler som motsätter sig de nya direktiven vet inte Socialstyrelsen, som nu arbetar för att få blodcentralerna att implementera reglerna. Under fredagen hålls ett möte mellan parterna där frågan diskuteras. Helena Ström, avdelningschef på Socialstyrelsen, säger att vite kan vänta de blodcentraler som inte följer reglerna.
- Socialstyrelsen har regelbunden tillsyn över alla landets blodcentraler och vid den löpande tillsynen kommer vi att kontrollera följsamheten mot vårt regelverk. Skulle det visa sig att någon blodcentral inte följer detta så medför det att de får en viss tid på sig att åtgärda detta och om detta inte görs kan vi förelägga dem att göra så och eventuellt kombinera detta krav med vite. I värsta fall kan tillståndet att bedriva denna verksamhet komma att dras in, säger hon. 

Helena Ström menar dock att de signaler hon får är att blodcentralerna nu arbetar aktivt för att anpassa verksamheten så att de motsvarar kraven. Om kritiken att detta kan hota patientsäkerheten säger hon: 
- Myndigheten har gjort bedömningen att denna ändring inte hotar patientsäkerheten.

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...