På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Inte bara de aborter som inte sköts av läkare, utan även till exempel dialyspatienter som behandlas av en dialyssköterska, hamnar utanför Socialstyrelsens patientregister. Att endast läkaråtgärder får tas med i registret betyder att Socialstyrelsen får en sämre heltäckande bild av vården i Sverige. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

”Blinda fläckar” i vården

Inte bara aborterna i Sverige riskerar att få en bristande genomlysning när de nu tas in i Socialstyrelsens patientregister. Allt eftersom andra yrkesgrupper än läkare tar över besök inom bland annat psykiatri och dialys blir det svårare att följa också den delen av vården.

Nyheter · Publicerad 14:00, 9 sep 2016

Att låta alla aborter som hanteras av läkare ingå i patientregistret är bara ett första steg mot att få en bättre bild av den delen av vården.

Det säger Lars Grönvik, enhetschef för den avdelning vid Socialstyrelsen som ansvarar för patientregistret.

Patientregistret tillhandahåller data för bland annat statistik, forskning och utvärdering. Det är ett av Socialstyrelsens – och därmed regeringens – främsta verktyg för att följa hälsoutvecklingen i Sverige och utveckla hälso- och sjukvården.

Hittills har abort varit den enda behandling som inte ingått i registret, vilket försvårat både Socialstyrelsens och forskningens möjligheter att utvärdera och studera aborter.

– Att regeringen har beslutat att ta bort undantaget när det gäller personuppgifter kring abort är otroligt positivt. Det gör att abortvården jämställs med annan vård och låter oss ta in samma uppgifter som vi i dag samlar in om andra åtgärder, säger Lars Grönvik.

Att det endast blir de aborter som administreras av läkare, och inte de som sköts av barnmorskor, som går in i registret är en följd av lagstiftningen kring patientregistret. Av integritetsskäl ingår nämligen inte uppgifter om besök och åtgärder inom primärvård, eller som berör andra yrkesgrupper inom vården än läkare.

– Så när en person besöker en barnmorska eller en sjuksköterska, då får vi inte samla in de uppgifterna, säger Lars Grönvik.

Regleringen påverkar långt ifrån endast aborterna.

– Det som sker i vården är att fler och fler yrkesgrupper får ett självständigt behandlingsansvar, och att man flyttar en del behandlingar från läkare till andra yrkesgrupper. Och i takt med att man gör det förlorar vi möjligheten att beskriva delar av vården, säger Lars Grönvik.

Två områden där det verkar som att andra yrkesgrupper än läkare får allt fler självständiga besök, är psykiatrin och dialysvården.

– Så när dialysen sker genom särskilda dialyssköterskor, så får vi i dag inte in någon information, säger Lars Grönvik.

Socialstyrelsen har sett hur de här ”blinda fläckarna” brett ut sig inom vården, och skulle vilja ta in också annan vård än läkarvård i patientregistret.

– Vid några tillfällen har vi uppvaktat regeringskansliet om behovet av att samla in mer information än läkarbesöken. Vi ser väldigt stora vinster med det. Men det handlar om att samla in mycket mer information och det måste vägas mot den personliga integriteten, säger Lars Grönvik.

– Det är en fråga som kräver en helt egen utredning.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier