Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Foto: Julia Nordh

Biskopsämbetet ett viktigt redskap även för frikyrkan

Ett föredrag som Livets ord-pastorn Ulf Ekman höll vid ett seminarium på Bjärka-Säby i slutet av maj har skapat debatt på nätet. Ekman talade om biskopsämbetets nytta för frikyrkan och i framför allt pingst-karismatiska sammanhang.I samband med resonemanget kom han också att vidröra en annan omdiskuterad fråga i kyrkodebatten i dag, nämligen den om Petrus-ämbetets legitimitet.

Nyheter · Publicerad 04:00, 8 jun 2012

Under ett seminarium på Nya slottet i Bjärka-Säby utanför Linköping i slutet av maj, var Livets ords pastor Ulf Ekman inbjuden att hålla ett föredrag. Temat var ”Episkopé – enhet och framtid”. Episkopé är det grekiska ord som biskop härstammar från och föredraget handlade just om det; huruvida biskopsämbetet är viktigt för frikyrkan eller inte. Ekman konstaterade att pingst-karismatiska sammanhang i mångt och mycket har avvisat de historiska kyrkornas erfarenheter och strukturer och bildat en egen församlingssyn. Detta menade han i slutändan leder till andra problem som man har svårt att lösa på egen hand inom sammanhanget.
– Eftersom man är så teologiskt positionerad (...) har man därför ignorerat en del av de redskap som kyrkan faktiskt har burit på i århundraden, sade Ulf Ekman till deltagarna på Bjärka-Säby.
Han konstaterade att biskopsämbetet är ett sådant redskap och att det skulle kunna ge stadga, stabilitet och kontinuitet till församlingar. 
– Biskopsämbetet bär inom sig ett apostoliskt arv som har en konstant legitimitet. Då går delar av kristenheten miste om en viktig, apostolisk dimension som styr kyrkan rätt när man ignorerar detta ämbete eller när man gör om det till något annat än vad det egentligen är.

I sin diskussion kring det nytestamentliga stödet för biskopsämbetet vidrörde Ekman även frågan om det finns ännu en dimension till församlingen som frikyrkan inte gärna bekräftar, nämligen den om Petrus särställning gentemot de andra apostlarna. Han tog avstamp i Matteusevangeliets 16:e kapitel och menade att Jesu ord till Petrus inte bara handlar om uppenbarelsen och trons bekännelse utan faktiskt om personen Petrus själv.
– Om vi tror på apostlarna och apostlarnas uppdrag som något som går vidare i kyrkan, och det tror jag att alla kristna från lite olika utgångspunkter och på olika sätt gör, ja, då har också Petrusämbetet rimligen sin fortsättning, sin funktion som talesman, som en enande och övergripande och beskyddande funktion i kyrkan genom tiderna, konstaterade Ekman.

Joel Halldorf är teologie doktor och med i Johan-nes-akademin, som arrangerade seminariet. Han säger till Världen idag att sättet som Ulf Ekman uttryckte sig på om biskops-ämbetet kan vara ganska unikt för en frikyrklig ledare i Sverige, men internationellt är det mindre kontroversiellt.
– I flera pingstsamfund i USA finns tydliga episkopat så det är inget väsensfrämmande för vår tradition, även om det kan upplevas främmande i en svensk kontext.

Föredraget har fått snabb spridning på nätet, då det spelades in och publicerades på bloggen aletheia.se och har mött reaktioner. En frikyrkoprofil som har reagerat starkt är Torsten Åhman, mest på det sätt som Petrusämbetet lyfts fram.
– Han menar ju uppenbart att påvedömet instituerades av Jesus själv och att det är en Guds uppenbarelse att kyrkan ska se ut ungefär som den katolska kyrkan gör. Det är en tanke som jag tror känns främmande för många i svensk väckelsetradition, säger Åhman till tidningen Dagen.

Joel Halldorf menar att Ulf Ekman satte fingret på en brist av etablerade ordningar inom frikyrkliga rörelser. I den första kyrkan såg man skriften, trosbekännelserna och episkopatet som tre pelare medan protestanter ofta talat om skriften allena.
– Det fungerar inte riktigt i praktiken för alla tolkar Bibeln på sitt sätt. Det måste finnas en levande uttolkare av traditionen, då är biskopen en representant som i sin person gestaltar närvaron av den levande kyrkan. Det har fungerat ganska bra i ortodox och katolsk tradition medan i protestantiska sammanhang har man velat vara sin egen påve. Där har vi ett problem, och det har lett till splittring. Sedan uppfattade inte jag att Ulf sa att vi ska göra precis som de gjort utan framför allt påpekade en brist.

Världen idag har sökt Ulf Ekman via hans pressekreterare, men utan resultat.

SAMUEL TEGLUND
SAMUEL BJÖRK 

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...