Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Biskop tar strid mot Missionsprovinsen

Nu möts kyrkopolitikerna återigen för Svenska kyrkans ”riksdag”, kyrkomötet. Under denna session och nästa, i november, kommer flera tunga stridsfrågor upp för behandling. Bland annat vill en biskop se ändringar i kyrkoordningen utifrån kritik mot Missionsprovinsen.

Nyheter · Publicerad 13:45, 28 sep 2016

Debatten kring Missions­provin­sen är långt ifrån ny. I grunden handlar det om huruvida Missionsprovinsen ska ses som en fristående kyrkobildning, eller ett fritt stift i Svenska kyrkans andliga tradition.

Tidigare i år stod det klart att den högsta juridiska instansen inom Svenska kyrkan, överklagandenämnden, valt att stoppa ett beslut som domkapitlet i Göteborg fattat att förklara tre präster obehöriga för tjänst i kyrkan.

De tre prästerna hade lett gudstjänster i kyrkor kopplade till Missionsprovinsen, något som domkapitlet i Göteborg hävdat bör leda till att man inte får fortsätta verka som präster inom Svenska kyrkan.

Men överklagandenämnden upphävde domkapitlets beslut med motiveringen att de gudstjänster som prästerna lett eller medverkat i inte har avvikit från Svenska kyrkans ordning och att det är orimligt att en präst inte får leda en gudstjänst i ett annat sammanhang.

Men Göteborgsbiskopen Per Ecker­dal ger inte slaget förlorat. I stället efterfrågar han nu i en motion till kyrkomötet, tillsammans med ledamöter från flera olika nomineringsgrupper, ”kompletterande bestämmelser” i kyrko­ordningen.

Missionsprovinsen har börjat viga egna biskopar och har ”av Svenska kyrkan förklarats som ett annat kristet trossamfund” skriver man i motionen. Det kan ”starkt ifrågasättas” om Svenska kyrkan bör acceptera att präster leder gudstjänster i andra kristna samfund, skriver man vidare och anser alltså att kyrkostyrelsen bör ges i uppdrag att utreda behovet av ”kompletterande bestämmelser”.

Roland Gustafsson, missionsbiskop, säger till Världen idag han förstår att det upplevs som irriterande för domkapitlet att överklagandenämnden fattade det beslutet som man gjorde.

– Nu gör biskopen comeback för att försöka ändra kyrkoordningen. Vi kommer återigen att bjuda in till någon form av samtal. Det vill vi erbjuda, sedan om Svenska kyrkan vill svara på det kan vi inte garantera, men vi tror på det goda samtalet, säger han och vill i övrigt inte kommentera motionen.

Han hänvisar dock till en debattartikel han skrev i Kyrkans tidning tidigare i år.

”Missionsprovinsen finns till eftersom Svenska kyrkan inte kunnat erbjuda en framtid för en del av de väckelserörelser som räknat med hemortsrätt i Svenska kyrkan”, skriver han bland annat och inbjuder även där till samtal.

”Antingen försöker vi lösa våra mellanhavanden genom bannlysningar och rättsprocesser. Eller så närmar vi oss varandra i förutsättningslösa men respektfulla samtal.”

Kyrkomötet hålls på Uppsala Konsert & Kongress. Den första sessionen pågår 27–30 september och den andra, då beslut fattas av kyrkomötet, 21–23 november.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00