Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Biskop sörjer nej till samvetsfrihet

Nu försämras Sveriges rykte som ett demokratiskt samhälle. Det kan enligt den katolske biskopen Anders Arborelius bli följden av att riksdagen inte bifallit Europarådets rekommendation om samvetsfrihet."Respekten för enskilda personers samvete borde vara en självklarhet i dagens Sverige," säger biskopen i ett pressmeddelande.

Nyheter · Publicerad 00:00, 18 maj 2011

Det var förra veckan som riksdagen röstade igenom ett betänkande från utrikesutskottet som innebär att den svenska delegationen ska verka för att riva upp Europarådets resolution om samvetsfrihet.
"Från utlandet har jag fått reaktioner som uttrycker besvikelse och oförståelse inför detta riksdagsbeslut, som bidrar till att försämra Sveriges rykte som ett demokratiskt samhälle som vill värna om sina minoriteters rättigheter", säger biskop Anders Arborelius.
"Tyvärr bekräftar detta beslut den mörka tradition som också finns i vårt land, som ledde till att tvångssteriliseringar kunde fortgå så länge nästan utan motstånd."

I USA omfattar rätten till samvetsfrihet både enskilda och hela inrättningar inom vården. Jon O'Brien, som leder den amerikanska lobbyorganisationen Catholics for Choice, menar att kampanjen för samvetsfrihet är något som ultrakonservativa kristna tagit till när de inser att det inte går att förbjuda abort och preventivmedel.
– De flesta människor inser att det är till skada både för samhället och individen när någon tvingas att utföra något mot sin vilja.   Men i detta fall är talet om samvetsfrihet en trojansk häst, där man försöker att begränsa rätten till abort och preventivmedel i praktiken när det inte går genom lagstiftning, säger han till Världen idag.

Många länder i Europa garanterar vårdpersonal samvetsfrihet i sin lagstiftning, samtidigt som man vidhåller medborgarnas rätt till lagstadgad vård.  Även i Ryssland överväger man att öppna för samvetsfrihet när det gäller aborter. Det blir nämligen fallet om abort undantas från landets statliga hälsovård, så som väntas föreslås i ett lagförslag i parlamentet Duman. Målet sägs vara att öka födelsetalen i landet, enligt nyhetsbyrån RiaNovosti.

Lagen föreslås även införa straffsatser för abort som utförs efter halva graviditeten. Det har fått läkare att reagera, eftersom de fruktar att det kommer att skapa en marknad för illegala och osäkra aborter.  Så förefaller ha skett i Polen, där aborter mer eller mindre förbjöds helt i slutet av 1980-talet.

Enligt en rapport som denna vecka publicerades i tidskriften Reproductive Health Matters, har Polen fått en omfattande svart marknad för aborter, som beräknas omsätta så mycket som 95 miljoner dollar om året.

Eva Janzon
eva.janzon @varldenidag.se

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...