Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Biskop slöt upp för krav på dödshjälp

En rad tunga namn, bland dem en biskop, flera teologer, Björn Ulveaus och Kjell-Olof Feldt står bakom ett nytt upprop för aktiv dödshjälp. "Dödshjälpen måste vara en medborgarfråga och inte en läkarfråga", skriver de i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Nyheter · Publicerad 13:58, 16 mar 2018

Musiker, författare, teologer och politiker finns bland de drygt 40 undertecknarna. Här finns namn som Tuulikki Koivunen Bylund, biskop emeritus, och Carl Reinhold Bråkenhielm, teologie doktor och professor i empirisk livsåskådning. Här finns också politiker som Barbro Westerholm, Staffan Danielsson och den tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt.

I texten lyfter de fram Statens medicinskt-etiska råds (Smer) rapport om den så kal­lade "Oregon-modellen". De tar exempelvis fasta på uppgiften att endast 0,4 procent av alla avlidna i delstaten har använt sig av dödshjälp under de 20 år som modellen studerats.

"Smer-rapporten kommer förhoppningsvis att bidra till en höjd kunskapsnivå, mer klarsynthet och att fler politiker vågar driva den väsentliga frågan: att utreda förutsättningarna för införandet av läkarassisterad, frivillig dödshjälp i Sverige", skriver författarna.

De menar att det finns en stor rädsla bland många folkvalda att inte vilja ta till sig fakta i ämnet.

"Det finns en religiöst driven opinion i Sverige som vill misstänkliggöra Smer-rapporten", hävdar de.

Kritiker till aktiv dödshjälp har pekat på risken att fler patientgrupper än de först avsedda efter hand kommer att beröras. Så också risken för att suicidala ges dödshjälp. 

"Det finns inga data som i årsrapporten från Oregon stöder en sådan risk", hävdar författarna. 

Författarna lutar sig mot amerikanska institutioner och menar att läkarassisterad frivillig dödshjälp inte är liktydig med självmord. 

"Det är märkligt att respekten för våra terminalt sjukas egen integritet och frihet att välja i livets absoluta slutskede ska vara så svår att acceptera. Den frivilliga dödshjälpen måste vara en medborgarfråga och inte en läkarfråga." 

Det finns en religiöst driven opinion i Sverige som vill misstänkliggöra Smer-rapporten, hävdar debattörerna.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00