Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Biskop skickar ut riktlinjer inför sommarens skolavslutningar

Antje Jackelén, biskop i Lunds stift i Svenska kyrkan, skickar nu ut ett brev till kyrkoherdarna i Skåne och Blekinges församlingar. Hon skriver att det nog finns "ett större utrymme i lagtexten än vad som avspeglats i debatten" när det gäller skolavslutningar i kyrkan.

Nyheter · Publicerad 14:36, 2 maj 2013

Antje Jackelén väljer att inte vänta in den debatt som flammar upp två gånger per år i samband med skolavslutningar och som gäller huruvida dessa kan hållas i kyrkan eller ej. I ett brev med riktlinjer till församlingar i Lunds stift betonar hon att det finns både goda möjligheter och goda skäl för ett konstruktivt samarbete mellan skola och kyrka. "Samtidigt noterar jag att det finns en osäkerhet – både från skolans och från kyrkans sida – som inte blir mindre av frågans stora allmänintresse", skriver biskopen.
Hon menar att man behöver bli bättre på att lyfta fram frihet till religion och att Skolverkets riktlinjer blir missvisande då de försöker skilja religion och tradition åt. Samtidigt menar Jackelén att Skolverket med rätta betonar att alla elever ska kunna känna sig inkluderade i skolavslutningen. "Vi välkomnar de skolor som vill ha avslutning i våra kyrkor, men vi har förstås ingen anledning att tränga oss på", skriver hon.

I brevet påpekas att läroplaner för både grundskola och gymnasium lyfter fram vikten av "kunskap och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar". Hon menar att man i en globaliserad värld inte har råd att "fostra en generation religiösa analfabeter."
Biskopen tycker också att man i kyrkorna ska se en möjlighet i att upplåta kyrkorummet till avslutning även utan en kyrklig ceremoni om skolledningen så önskar. "Som vi vet har också själva kyrkorummen något att berätta. De öppnar valv bakom valv oändligt, för att använda Tranströmers ord", skriver hon.

Och om skolavslutning i kyrkan inte alls är ett alternativ bör församlingarna försöka hitta andra former av samarbete, menar biskopen som understryker betydelsen av en bra dialog mellan församlingen och skolan.
"Vi måste förstås respektera de juridiska förutsättningarna, som innebär att denna ceremoni utelämnar några av gudstjänstens bärande inslag, såsom bön och välsignelse. Samtidigt ska vi glädjas över förmånen att få möta och lyckönska tusentals unga människor och tillsammans dela glimtar ur vår traditions rika skatter", skriver Antje Jackelén.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...