Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Foto: Scanpix

Billström: Vi kan fortsätta avvisa

Iraks regering har inte begärt någon omförhandling av återtagande­avtalet med Sverige. Men även utan ett avtal skulle tvångsavvisningarna kunna fortsätta, enligt migrationsminister Tobias Billström (M).

Nyheter · Publicerad 06:00, 29 aug 2012

”I den dialog som löpande förs mellan företrädare för den svenska och den irakiska regeringen har Sverige understrukit vikten av ett väl fungerande återvändande, både självmant och med tvång, bland annat i syfte att upprätthålla legitimiteten i det svenska asylsystemet”, uppger han i ett skriftligt uttalande till Världen idag.

Tobias Billström understryker att ett lands skyldighet att ta tillbaka sina egna medborgare ”är en grundläggande folkrättslig princip som alla stater är skyldiga att respektera”, och att Sverige skickar tillbaka personer som nekats uppehållstillstånd även till länder som man inte har ingått någon överenskommelse med.
”Verkställigheter av beslut om avvisning och utvisning, både självmant och med tvång, genomförs således för närvarande till Irak, och Sverige utgår ifrån att så kommer att vara fallet även framöver”, avslutar han.

Tvåfrontskrig krävs för att stå emot dödshjälpsvågen

Ledare På europeisk nivå faller nu skymningen när det gäller frågan om eutanasi. Hitintills är det fyra... onsdag 14/4 00:10

Har du någon som ber för dig?

Vardagskrönika Min morfar flyttade till himlen när jag var elva år. De sista åren var han svag av sin sjukdom och... onsdag 14/4 00:10

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier