De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

Foto: Scanpix

Billström: Vi kan fortsätta avvisa

Iraks regering har inte begärt någon omförhandling av återtagande­avtalet med Sverige. Men även utan ett avtal skulle tvångsavvisningarna kunna fortsätta, enligt migrationsminister Tobias Billström (M).

Nyheter · Publicerad 06:00, 29 aug 2012

”I den dialog som löpande förs mellan företrädare för den svenska och den irakiska regeringen har Sverige understrukit vikten av ett väl fungerande återvändande, både självmant och med tvång, bland annat i syfte att upprätthålla legitimiteten i det svenska asylsystemet”, uppger han i ett skriftligt uttalande till Världen idag.

Tobias Billström understryker att ett lands skyldighet att ta tillbaka sina egna medborgare ”är en grundläggande folkrättslig princip som alla stater är skyldiga att respektera”, och att Sverige skickar tillbaka personer som nekats uppehållstillstånd även till länder som man inte har ingått någon överenskommelse med.
”Verkställigheter av beslut om avvisning och utvisning, både självmant och med tvång, genomförs således för närvarande till Irak, och Sverige utgår ifrån att så kommer att vara fallet även framöver”, avslutar han.

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD...

Slut med gamla lampor?

Elsäkerhet. Här är EU-standarden som gått de flesta förbi: Om ett halvår ska alla uttag och stickproppar till taklampor se likadana ut i hela Europa. – Det kan...