Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Bibelsynsdebatten fortfarande het

I flera veckor har diskussionerna om bibelsyn pågått på Världen idags debattsida, pastor Stefan Swärds blogg och i sociala medier. Engagemanget är stort.– Det är viktigt med samtal, att vi inte sopar något under mattan, säger Anders Gerdmar, ansvarig för teologiutbildningen vid Livets ords teologiska seminarium.

Nyheter · Publicerad 12:00, 10 dec 2012

Hur ska man förhålla sig till bibelkritik, är Jona bok historisk, hur påverkar modern bibelforskning tron och utbildning av kristna ledare? Det är några av de frågor som det har diskuterats omkring de senaste veckorna.
För Greger Andersson, lärare i Gamla testamentet på Örebro missionsskola och professor i litteratur­vetenskap vid Örebro universitet, har samtalet visat att det finns en genuin misstänksamhet mot skolorna på sina håll.
– Det finns en rädsla att vi dragit i väg, förändrat våra ståndpunkter och är på glid.

Han beskriver det som ett minerat område där man behöver vara försiktig med formuleringar och menar att det som gör människor rädda är att det ska finnas ett isberg under ytan.
– Om man till exempel ifrågasätter om Jona bok hör till genren historia så tror vissa att det finns saker där under som man inte säger, och det skapar rädsla. För mig är det inte så, att ifrågasätta om Jona bok är historisk är ofarligt. Men det här är viktiga frågor; hur långt kan vi gå i synen på historicitet, genre och författarfrågor utan att förlora saker som är väsentliga för tron?

Anders Gerdmar menar att intresset för diskussionen visar att det handlar om äkta problem som måste lösas.
– Jag tycker att det nu blivit tydligare för fler vilka positioner som finns. Vad gäller vissa frågor som rör både Gamla och Nya testamentet finns det två linjer, det är det ingen idé att sticka under stol med.
Han anser att det pastorala måste vara huvudperspektiv bland de som är pastorsutbildare.
– Det avgörande är i slutändan vad som predikas och vad som sägs i själavårdssamtal. Samtidigt är det akademiska viktigt, betonar han.

Stefan Gustavsson, general­­sekreterare för Sven­ska evangeliska alliansen, gläds över samtal om Bibeln.
– Det är väsentliga saker som man talar om. Och det långsiktiga målet handlar om att många ska få bibelglädjen åter, att man ska läsa och ha en tilltro till Bibeln och låta Gud tala genom den. Jag tror att ett sådant här samtal kan leda vidare, tystnad leder sällan någonstans, det är bättre att frågor får komma upp till ytan.
Han menar att det är viktigt att de korta fraser vi ofta använder för att definiera våra ståndpunkter, som "Bibeln är Guds ord", utvecklas.
– Vad betyder en sådan sak? Det är bra att detta och andra områden, som Gudsbild, syndabegrepp, Jesu kors eller inkarnationen, lyfts upp och vi kan tala om vad de innebär för oss.

Synen på bibelkritik är ett av de områden där skillnaderna blivit tydliga mellan olika debattörer.
– Kritik innebär forskning, en litteraturkritiker är inte kritisk mot litteratur utan studerar den. Många uppfattar kritik som ifrågasättande av Bibeln, men för oss som jobbar med det här är det ett uttryck för Bibelforskning, säger Greger Andersson.
Anders Gerdmar har en annan bild.
– Bibelkritiken är inte oproblematisk, det handlar om ett metodpaket med en ideologisk laddning som man plockar in. Man kan bedriva akademiskt arbete med Bibeln utan den ideologin.

I diskussionen har det använts termer som exempelvis liberalteologi, evangelikal och fundamentalism från olika håll.
– Det är bara negativt just nu, ibland används sådant för att gena i en diskussion i stället för att prata ut med varandra, menar Greger Andersson.
Att det uppenbarligen finns ett stort intresse för de här frågorna är något man ska ta tillvara menar han.
– Vi pratar om nya bibelsynssamtal, vi har ett ansvar att reda ut vad vi egentligen tycker och försöka göra det tydligt, eftersom detta är något som berör många djupt. Vi får mötas och fortsätta samtala.

Stefan Gustavsson ser möjligheter att fortsätta samtalet genom att diskutera olika teman mer avgränsat.
– Till exempel frågan om kanon i förhållande till de apokryfiska böckerna. Varför har vi de böcker vi har och inte andra? Vilka är normerande för kristen tro?
Anders Gerdmar:
– I kommentarer på bloggar har det ibland funnits en tråkig ton i den här diskussionen, men jag uppskattar att vi som debatterat har haft en god ton oss emellan.
– Det är viktigt med samtal, att vi inte sopar något under mattan. Om det slutar i att vi är överens om att vi inte är överens så får församlingar och rörelser själva välja vilken hållning de ska ha.

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...