Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Bibelsyn bakom konflikt i Uppsala baptistförsamling

En konflikt splittrar Uppsala baptistförsamling, bland annat på grund av skillnader i bibel- och människosyn. Nu uppmanar Equmeniakyrkan till en ”mjuk separation”.

”Det är svårt för er att skapa de trygga miljöer för hbtq-personer som Equmeniakyrkan eftersträvar”, skriver de i ett brev till församlingen.

Nyheter · Publicerad 15:00, 23 mar 2023

Som Dagen var först att rapportera om har Equmeniakyrkan skickat en skrivelse till medlemmarna i Uppsala baptistförsamling, där de uppmanar till en så kallad ”mjuk separation” efter en tid av konflikter i församlingen.

En medlem som Världen idag har talat med uppger att det är en grupp på 10–15 personer i församlingen – varav merparten är bibelkonservativa – som har ifrågasatt beslut som tagits i församlingen och att det är dessa personer som nu uppmanas att lämna församlingen.

– Det är oerhört häpnadsväckande, menar medlemmen, som beskriver hur konflikten briserade i höstas när tre personer föreslogs anställas i församlingen men där det fanns olika uppfattningar kring detta.

Senare ska två medlemmar ha uteslutits från församlingen. Dessutom har det varit stopp för intag av nya medlemmar i församlingen sedan i höstas.

Världen idag har tagit del av skrivelsen från kyrkoledningen i Equmenia­kyrkan, som skickats ut till församlingens medlemmar. Där skriver de att de följt samtalen i församlingen under en period och att de ”anar att en del av er inte delar värdegrund med Equmeniakyrkan”.

De redogör i brevet för de skillnader som de menar gör det svårt för medlemmarna i Uppsala baptistförsamling att fortsätta tillsammans. Bland annat tas skillnader i bibel- och människosyn upp.

”Ni har olika syn på Bibeln och sättet att läsa, tolka och tillämpa bibeltexterna – eller kanske framför allt bibeln kontra/med nutida kunskap om människan när det gäller till exempel hbtq och jämställdhet. Detta leder också till att ni skiljer er åt i människosyn”, skriver Equmeniakyrkan.

Vidare menar de att medlemmarnas syn skiljer sig kring hur man predikar synd och omvändelse och att uppfattningarna är olika om hur evangelisation ser ut och bör bedrivas.

”Naturligtvis sker mycket gott i er församling. Men den konflikt vi uppfattat leder till frukter som inte är goda”, står det i skrivelsen.

Equmeniakyrkan konstaterar att konflikten i församlingen leder till att grupperingar står mot varandra och att evangelisation blockeras.

”Oviljan att respektfullt leva tillsammans med olika åsikter om hbtq är tydlig. Det är svårt för er att skapa de trygga miljöer för hbtq-personer som Equmeniakyrkan eftersträvar”, står det i brevet.

Mot bakgrund av allt detta uppmanas församlingen att göra en så kallad ”mjuk separation”. Equmeniakyrkan skriver att de önskar att församlingen ska hitta en väg att separera i samförstånd.

”Rent praktiskt betyder den separation vi föreslår att ni som inte trivs med den teologi, de traditioner och de församlingsformer Equmeniakyrkan/Baptistkyrkan traditionellt förordar, lämnar församlingen”, skriver Equmeniakyrkan.

För Dagen påpekar Uppsala baptistkyrkas ordförande, Nina Pirander, att det i församlingens stadgar står att det är ”angeläget att beakta de rekommendationer som den [nationella] Kyrko­konferensen ger församlingarna”, och att ”genom bön och offer stödja samfundets arbete”.

– Det är viktigt att församlingens medlemmar i alla fall respekterar och inte motarbetar den ordningen, säger hon till tidningen, men påpekar att inget händer för de medlemmar som inte ställer upp på Equmenia­kyrkans teologi och tradition men ändå väljer att vara kvar.

Medlemmen som Världen idag har talat med säger att denne tycker att det som sker i församlingen är tragiskt, men samtidigt symptomatiskt kring mycket av det som sker i kristenheten i Sverige i dag.

– Utanför Baptistkyrkans dörrar strömmar massor av människor som behöver höra evangeliet och som hungrar efter Jesus, men vi strider om det här. Det är sorgligt.

Utanför Baptistkyrkans dörrar strömmar massor av människor som behöver höra evangeliet och som hungrar efter Jesus, men vi strider om det här. Det är sorgligt.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

Änglar – finns de verkligen?

Församlingen sjunger tillsammans: ”Glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur... lördag 30/9 00:00

Sverige ska införa fängelser för ungdomar

Brott. Regeringen går vidare med att inrätta ungdomsfängelser. Kriminalvården får nu i uppdrag att påbörja... fredag 29/9 19:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10