Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Bibelcitat måste följas av samtal

Andreasgymnasiet i Solna, som har kristen profil, har prickats av Skolinspektionen. Detta, då man anser att det finns brister i skolans likabehandlingsplan. Skolans rektor Therése Wallén hävdar dock att medierapporteringen kring skolan fått fel fokus.

Nyheter · Publicerad 11:00, 6 maj 2011

Skolinspektionens tillsyn på Andreasgymnasiet skedde efter en anmälan förra året, där en elev uppgav att en lärare uttryckt att homosexualitet är synd. I Skolverkets rapport får gymnasiet kritik för händelsen, men fokus ligger på en bristfällig likabehandlingsplan.

– Den var inte tillräckligt bra för att vi skulle kunna upptäcka om någon blev diskriminerad. Vi välkomnar beslutet att göra om planen, eftersom vi vet att vi har ett fungerande arbete mot diskriminering, även om vi inte kunnat beskriva detta tillfredsställande, säger Therése Wallén.

Hon tycker att nyhetsrapporteringen varit sned och tar avstånd från hur uttalandet, som orsakade anmälan, gjordes.
– Undervisningen ska vara icke-konfessionell och det som orsakade anmälan,  uttrycktes vid ett undervisningstillfälle. Det var inte bra. Vi på skolan har inga stadgar om vad vi ska tycka om homosexualitet, det är upp till varje lärare och elev. Om man talar om detta, måste det ske i ett sammanhang där det finns utrymme för diskussion och där man kan väga det mot andra uppfattningar.

Rektorn menar att man lätt kan hamna i kläm. Människor utanför den kristna kretsen anser att man är intolerant, medan vissa kristna reagerar om man säger att skolan inte tar ställning i moraliska frågor.
– Vi ska behandla alla lika. Vi utgår från Bibeln och där är det budskapet om varje människas värde oerhört centralt, säger hon.
Världen idag har talat med Skolinspektionens chefsjurist, Ingegärd Hillborn, om vad som egentligen gäller för konfessionella skolors undervisning.

Är det självklart att en myndighet kan ha åsikter om vad som får eller inte får kallas synd?
– I skollagen och i läroplanen finns skolans värdegrund tydligt uttryckt. Där står det, att de som arbetar i skolan ska främja aktning och skapa trygghet, ingen ska bli kränkt. Det är utifrån det perspektivet som vi har bedömt detta ärende, och ett sådant här uttalande är inte förenligt med värdegrunden.

Kan det uppstå problem när Skolinspektionen pekar ut vilka åsikter man får ha i sexualetiska frågor? Det har till exempel pågått en debatt om kontroversiellt, nytt material i sex- och samlevnadsundervisningen.
– Vi granskar undervisningen i så kallade kvalitetsgranskningar, och där ser man också över de läromedel som används. Det viktiga är att undervisningen inte bygger på värderingar.
Kan man citera en religiös urkund i undervisningen, där den här typen av budskap, till exempel om homosexualitet, framförs?
– Det beror helt och hållet på hur det framförs.Undervisningen ska bygga på objektivitet och saklighet och samtidigt ska ju skolan lära ut om olika religioner. Citerar man ett sådant stycke, kan det inte stå för sig självt, utan måste följas av ett fortsatt resonemang.

Upplever du generellt att det är en svårighet med gränsdragningar kring moraliska, teologiska och rättighetsfrågor i era bedömningar?
– Det kan vara svåra gränsdragningar. Nu kommer en ny skollag, där värdegrunden förtydligas ytterligare och där det betonas att undervisningen ska vara icke-konfessionell.
– Jag tror dock inte att det innebär någon ändring i praxis, det är snarare en anpassning till hur vi arbetar i dag. Fristående skolor har rätt till konfessionella inslag, men undervisningen ska vara icke-konfessionell.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...