Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Joakim Lundqvist Foto: Julia Nordh / Arkiv

Beklagar misstro mot uppmärksammade event

Joakim Lundqvist, pastor för Livets ord, efterlyser "lite mer ödmjukhet, lite mer generositet och lite mer tro på Gud" efter att både Awakening Europe och inledningen av reformations- jubileet kritiserats av kristna från olika håll.

Nyheter · Publicerad 09:27, 4 nov 2016

Joakim Lundqvist, som själv talade vid Awaking Europe på Friends Arena i Stockholm i helgen, skrev i veckan ett blogginlägg som redan delats 3 000 gånger på Facebook.

Där tar han först upp den kritik som framförts mot Awakening, och som bland annat handlat om ett förenklat budskap och ett för stort fokus på ett kroppsligt helande.

"En del av kritiken mot arran­gemanget handlade om brist på nyans och balans. En del av mig ville utbrista: ‘självklart!’ Vi kan inte ställa kravet att en enda helg, person, församling eller rörelse ska förmedla en komplett och perfekt allround-bild av Guds rike. Awakening gör det inte, jag gör det inte, min församling och rörelse gör det inte. Inte ensamma", skriver Livets ords huvudpastor.

Joakim Lundqvist nämner även den omfattande kritiken mot att påven besökte Sverige för att tillsammans med Lutherska världsförbundet högtidlighålla reformationen.

"Enhet mellan kristna kyrkor kan och får aldrig komma genom att en part ger upp sin teologiska övertygelse och identitet för att underordna sig den andre. Här finns det många och stora utmaningar i och med den Katolska kyrkans unika anspråk, och utifrån de tydliga skillnader i doktrin som faktiskt finns mellan våra kyrkofamiljer," skriver Joakim Lundqvist, och tillägger:

"Men vi vinner heller absolut ingenting på att ställa oss kalla och likgiltiga inför de klara och tydliga signaler om förändring, en ödmjukare inställning, en önskan om samtal på lika villkor och en längtan om ömsesidig försoning och förlåtelse, som tydligare än på 500 år nu uttryckts mellan de båda kyrkofamiljerna".

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...