Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Barnmorskor togs emot i Europaparlamentet

Om inte frågan om att låta enskilda barnmorskor avstå från att delta i abortvård kan lösas lokalt, så bör Sverige överväga att lagstifta om samvetsfrihet. Det sa Europaparlamentarikern Lars Adaktusson (KD) efter ett presseminarium i Bryssel i torsdags.

Nyheter · Publicerad 15:01, 24 okt 2016

– Vi har som parti sagt att frågan ska lösas lokalt, mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men om det inte fungerar, vilket det åtminstone inte gjort i de här fallen, måste vi, som jag ser det, och om inga andra medel fungerar, överväga att lagstifta, sa Lars Adaktusson.

Temat för seminariet, som arrangerats av juristorganisationen Alliance defending freedom (ADF) för journalister i EU-länderna, var samvetsfrihet och religionsfrihet.

Lars Adaktusson konstaterade i sitt anförande att samvetsfrihet inte är skyddad i den svenska författningen, till skillnad från i många andra EU-länder, även om den är inkorporerad i svensk lagstiftning genom Europakonventionen.

– På grund av det här finns det barnmorskor som både nekats arbete och blivit av med sitt arbete för att de anser att det stridit mot deras samvete att delta i aborter, sa han.

– Tack för ert modiga arbete, sa han sedan till Ellinor Grimmark och Linda Steen, som också deltog i seminariet.

De båda barnmorskorna har i domstolar hävdat sin rätt att arbeta kvar i sina respektive landsting utan att behöva medverka i aborter.

Lars Adaktusson noterade att det i förarbetena till abortlagen 1974 framgick att ingen läkare skulle tvingas delta i aborter mot sitt samvete.

– Även om det inte blev en del av lagen, så utgick man från att samvetsfrihet skulle erkännas i Sverige och regleras genom samtal mellan arbetsgivare och personal, sa han.

– Över tid blev den tanken allt mindre accepterad, och ställdes mot kvinnans rättigheter, och 1995 ändrades lagen så att läkare inte kan förvägra kvinnor abort.

Lars Adaktusson sa att han inte trodde att Nyköpings tingsrätt, när domen faller den 4 november, skulle ge Linda Steen rätt gentemot Sörmlands läns landsting.

– Man kan inte låta blir att undra vad som skulle hända om läkarassisterat självmord blir lagligt i Sverige, sa han.

Lars Adaktusson konstaterade att EU:s lagar endast skyddar samvetsfrihet inom den lagstiftning som är gemensam för unionen, och att Europadomstolen för mänskliga rättigheter ännu inte prövat något fall som påminner om de svenska.

– Så EU stöder i dag inte aktivt samvetsfrihet inom vården, sa han, och tillade att frågan, som han såg det, borde kopplas tydligare till religionsfriheten.

Även de två svenska barnmorskornas juridiska ombud, Ruth Nordström från Scandinavian Human Right Lawyers, var med vid seminariet.

Hon tog under sitt anförande bland annat upp det faktum att hon av Europaparlamentarikern Malin Björk (V) kallats "Sveriges mesta abortmotståndare".

Malin Björk hade i en artikel i ETC avrått Lars Adaktusson från att bjuda in Ruth Nordström, som företräder flera offer för trafficking i svenska domstolar, till det semiarium om trafficking som han stod värd för i förra veckan.

Seminariet tog upp flera exempel på rättsfall runt om i EU-länderna där samvetsfriheten anses vara hotad.

Även om det inte blev en del av lagen, så utgick man från att samvetsfrihet skulle erkännas i Sverige och regleras genom samtal mellan arbetsgivare och personal.

Hagia Sofia kan åter bli moské – domstol ska avgöra

Turkiet. Det turkiska Statsrådet meddelade på torsdagen att de inom 15 dagar kommer att ta ställning till en... söndag 5/7 09:00

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Hit kan svenskar åka i sommar

Resor. Nu har utrikesdepartementet lättat på sin avrådan om icke nödvändiga resor. Men se upp –... söndag 5/7 06:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda