Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Barnmorskor efter möte: "Rättsliga rådet fick backa"

Socialstyrelsens rättsliga råd ger tillåtelse till abort fram till graviditetsvecka 21 +6, men kan inte säga till läkare och barnmorskor hur eller när en sen abort ska utföras i praktiken. Det konstaterar Barnmorskeförbundet efter ett möte på Socialstyrelsen som kom till stånd efter att en barnläkare försökt ge vård åt ett foster som aborterats i vecka 22.

Nyheter · Publicerad 08:00, 2 okt 2017

Göran Ewerlöf, ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd, har tidigare sagt att det är ett brott mot lagen om en abort inte är avslutad senast när fostret är 21 veckor och sex dagar gammalt.

Abortlagen säger att abort inte är tillåtet "om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt". Det tolkas i dagsläget som att abort inte ska ske efter den tidpunkt då det medicinskt sett är möjligt att rädda för tidigt födda barn, vilket är i vecka 22-23.

I sällsynta fall kan inte en abort fullföljas förrän just i 22:a veckan. Detta framgick bland annat i ett Aktuellt-inslag i somras, där barnläkaren Katarina Strand Brodd på Mälarsjukhuset i Eskilstuna trädde fram och berättade att hon försökt att ge neontalavård till ett aborterat foster som överlevt.

Det var för att undvika sådana situationer som Socialstyrelsens rättsliga råd för två år sedan menade att läkare hellre borde se till att döda fostret i livmodern hellre än att riskera att det visade livstecken när det stöttes ut efter vecka 21 +6.

Det här kritiserades skarpt av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), som anser att ett sådant förfarande innebär en risk för kvinnans hälsa, och att en medicinskt inducerad sen abort måste få ta den tid den tar.

I ett brev till Socialstyrelsen förra året bad SFOG det rättsliga rådet att göra en översyn av abortlagens livsduglighetsbegrepp, och påpekade att det finns röster inom organisationen som vill höja gränsen för abort vid missbildningar.

Fallet med Katarina Strand Brodd aktualiserade frågan om de sena aborterna tidigare i höst och ledde fram till förra veckans möte mellan Socialstyrelsen, SFOG, Svenska Barnmorskeförbundet och Neonatalföreningen.

Och en sak som slogs fast var att Socialstyrelsens rättsliga råd inte kan säga till läkarna hur och när de ska hantera en godkänd abort.

– Där backade de. Socialstyrelsen kan inte ha något inflytande på val av abortmetod, utan hälso- och sjukvården måste handläggas av den profession som har utbildning för det, säger Margareta Rehn, barnmorska och handläggare vid Svenska barnmorskeförbundet.

– I nuläget blir det inga ändringar i klinisk praxis. Och intensivvård hör inte hemma i abortvården.

Enligt Lars-Torsten Larsson, chef för Social­styrelsens avdelning för kunskaps­styrning för hälso- och sjukvården, fortsätter nu samtalen om hur de sena aborterna hanteras inom vården.

– Det vi landade i, efter många klargöranden, var att rekommendera Barnmorskeförbundet, SFOG och Neonatalföreningen att gå tillbaka till sina styrelser och ta en diskussion om att eventuellt gemensamt utarbeta något dokument för att komma vidare och ena sig i frågan, också utåt, säger Lars-Torsten Larsson.

– Alla var överens om att det inte är aborträtten vi ifrågasätter, och att vi försöker skilja på abort och neonatalvård. Det kan behöva tydliggöras, men det får de här organisationerna tänka på nu inom sina strukturer.

Alla var överens om att det inte är aborträtten vi ifrågasätter, och att vi försöker skilja på abort och neonatalvård.

Kravallerna i Sydafrika och hoppet om Guds dom

Ledare Den senaste tidens kravaller i Sydafrika har skakat om en hel värld. Inte sedan... lördag 31/7 00:10

Elise fick vittna om Jesus Kristus i Svenska Dagbladet

Media. – Berätta för mig om din tro, säger Svenska Dagbladets journalist till 85-åriga Elise Lindqvist,... fredag 30/7 13:06

Om kärlek för Jesus varit det som känns bra just då hade vi varit förlorade för alltid.

Gästkrönika Kärlek. Vad är den? Vad gör den? Hur definieras den? De kanske mest berömda Bibelorden om kärlek är... lördag 31/7 00:00

Landet som jag som jude alltid kan lita på och luta mig emot

Israelkommentar Jag skriver denna artikel samma dag som min mamma firar sin födelsedag. Det vill säga inte sin...

Kulturförståelse skapar mer möjligheter till gemenskap

Kommunikation är nyckeln till tillit i en relation, oavsett kultur. Med en rätt kulturförståelse...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier