Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Barnmorskan: Jag kan inte avsluta människoliv

SVT, Sveriges radio och flera andra medier var på plats i Nyköping när det var dags för barnmorskan Linda Steen att möta Sörmlands läns landsting i tingsrätten. Saken gäller huruvida hon fick sina rättigheter kränkta när hon förlorade en anställning efter att ha meddelat att hon inte vill medverka vid aborter.

Nyheter · Publicerad 07:50, 23 sep 2016

– Jag kan inte medverka till att avsluta människoliv, sa hon till Världen idag innan rättegången.

Ett femtontal journalister och åhörare var på plats i Nyköpings tingsrätt när det så kallade Linda Steen-målet drog igång under gårdagen.

Frågan som ska avgöras är om Linda Steens samvets- och religionsrättigheter kränktes när hon förlorade en anställning som barnmorska vid Nyköpings lasarett då hon meddelade att hon inte ville medverka vid utförandet av aborter.

– Det känns bra. Det ska bli oerhört spännande. Det är bra och skönt att det blir av, sa Linda Steen före rättegången.

Är du nervös?

– Ja, lite. Jag har inte varit i tingsrätten förut. Men jag känner mig trygg, jag vet vad jag står för.

Vad tycker du om medieuppbådet?

– Det är blandat. Jag försöker att inte bry mig om det. Jag skulle göra likadant, med medier eller inte. Men på ett sätt är det bra, eftersom det här är en debatt som behöver tas. Det är bra att det blir allmänt känt.

Vad vill du uppnå med rättegången?

– Jag vill arbeta som barnmorska med samvetsfrihet i Sverige, inte bara i Norge.

Det skadestånd som hon yrkar på – på 80 000 kronor – är alltså sekundärt.

Varför vill du inte arbeta med aborter?

– Jag vill inte medverka till att avsluta människoliv. Jag kan inte ge de mediciner som avslutar livet. Däremot kan jag ge medicin som syftar till vård av kvinnan. Jag är alltid beredd att rädda liv.

Vilka arbetsuppgifter Linda Steen kan – och inte kan – åta sig var en av sakerna som hennes juridiska ombud Ruth Nordström tog upp under rättegången. Bland annat nämnde Ruth Nordström de uppgifter som Linda Steen inte vill utföra när det gäller de allra senaste aborterna.

– Hon kan inte bära ut barnet, lägga det i en rondskål eller ett bäcken, lägga locket på och låta barnet självdö, sa Ruth Nordström.

I övrigt handlade kärandesidans sakframställan, som pågick under torsdagsförmiddagen, till stor del om att Europakonventionen fastslår rätt till samvetsfrihet, och att det i förlagan till den svenska abortlagen fastslås att vårdpersonal som har samvetsbetänkligheter inte ska utföra aborter. Ruth Nordström och advokatkollegan Jörgen Olson tog även upp hur det ser ut i Norge.

Varför är det här en så viktig fråga för er?

– Därför att det handlar om mänskliga rättigheter. Och lever vi i ett demokratiskt samhälle så måste vi kunna ge plats för olika åsikter. Vi kan inte bara ha dokument som säger: ”På den här arbetsplatsen respekterar vi alla övertygelser”, vi måste göra det i praktiken också, sa Ruth Nordström före rättegången.

Även Linda Steen menar att frågan är viktig därför att det handlar om mänskliga rättigheter.

– Man måste kunna följa sin innersta övertygelse – särskilt när det handlar om liv och död.

– Det här handlar också om rätten till yttrandefrihet och åsiktsfrihet, menar Ruth Nordström.

– I Sverige har vi ett väldigt starkt konsensussamhälle. Det ges mycket lite utrymme för olika åsikter. Det har visat sig att det är just på grund av Lindas åsikt som hon inte har blivit anställd. Inte på grund av att det är för svårt eller krångligt att ordna. Det är ju ganska ingripande att sätta upp krav på vilka åsikter de anställda ska ha.

Svarandesidan, det vill säga Södermanlands läns landsting med juridiska ombud, ville före rättegången inte uttala sig om målet, men när det på eftermiddagen blev dags för dem att tala så resonerade advokaten Erik Danhard utifrån sin egen juridiska vardag. Han sa att man som advokat inte måste jobba med brottmål, men att det är annorlunda om man söker sig till en brottmålsbyrå.

Linda Steen höll inte med om parallellen.

– Jag sökte mig till det här yrket framför allt för att jag vill jobba med det friska - jag vill främja livet. Det är också det som barnmorskan främst ska fokusera på. Abort är gynekologi, och det är inte det jag har sökt mig till, sa hon.  

Hon anser inte att den svenska abortvården är hotad.

– Det finns ju oerhört många fler barnmorskor som kan tänka sig att hjälpa till med aborter än sådana som inte kan. I Norge kan båda barnmorskorna arbeta tillsammans och respektera varandra, avslutade hon.

Rättegången fortsätter i dag och på måndag.  

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00