Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Små barn behöver mer tid med sina föräldrar. Det menar debattören Susanne Nyman Furugård som hoppas att Barnkonventionen kan bidra till ett förändrat synsätt. Foto: Hasse Holmberg/TT

Barnkonvention kan bädda för ny familjepolitik

Vid årsskiftet blev Barnkonventionen svensk lag, något som borde innebära radikala förändringar i svensk familje- och förskolepolitik. Det menar debattören Susanne Nyman Furugård som påpekar att konventionen bland annat slår fast att familjen är ”den grundläggande enheten i samhället”.

Nyheter · Publicerad 15:25, 7 jan 2020

– Essensen i Barnkonventionen är tydlig, det handlar om barnets bästa, barnet i singular. Och det kräver att man uppdaterar sig på det enskilda barnets behov, något man inte gjort i Sverige sedan 70-talet då grunden lades för dagens förskola, säger Susanne Nyman Furugård, som driver bloggen ”Hållbar familjepolitik NU”.

Trots att det kommit en mängd nya forskningsrön om barns utveckling de senaste årtiondena har de fortfarande inte slagit igenom i utformningen av familjepolitiken, menar hon.

– Forskningen visar att små barn behöver sina föräldrar i betydligt högre utsträckning än vad som gjorts gällande i Sverige. Hjärnforskningen talar om de första tre åren som de allra mest känsliga, anknytningsforskningen också. Mentaliseringsforskningen visar att utvecklingen av att förstå sina känslor och uttrycka sina behov dröjer ända till fyra-femårsåldern. Och den här utvecklingen är helt avhängig trygg anknytning.

Hon ger exempel på hur detta skulle kunna slå igenom i praktiken.

– Det enklaste steget är om föräldrar själva får disponera pengen för barnomsorgen, då kan de som tror att förskola är det bästa fortsätta med det. Andra kan välja att själva vara hemma. Det är otroligt viktigt att ge föräldrar valfrihet, men de behöver också känna till forskningen om barns behov och inte bara matas med tillrättalagda argument som gynnar förskolealternativet.

Susanne Nyman Furugård påpekar att när Barnkonventionen nu blivit svensk lag bör man också ta reda på vad den faktiskt säger. Som till exempel att: ”familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och stöd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället”.

Vidare säger konventionstexten att barnet ”för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en miljö präglad av lycka, kärlek och förståelse”.

– Det här borde faktiskt få effekter för den svenska familje- och förskolepolitiken, säger hon.

Forskningen visar att små barn behöver sina föräldrar i betydligt högre utsträckning än vad som gjorts gällande i Sverige.

Barnkonventionen

Grundprinciperna i barnkonventionen är att:

alla barn har lika värde och rättigheter, ingen får diskrimineras.

i alla åtgärder som rör barn ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade.

Konventionen om barnets rättigheter antogs enhälligt av FN:s generalförsamling 1989 och Sverige var ett av de första länderna att ratificera konventionen.

Från årsskiftet 2019/20 blev den svensk lag.

Källa: TT/Barnombudsmannen

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00