Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Nu finns teknik som gör det möjligt att ett barn kan få tre genetiska föräldrar. Foto: Gunnar Ask / Scanpix

Barn får tre biologiska föräldrar

Ett barn med tre genetiska föräldrar. Det är inte science fiction utan verklighet. Flera sådana barn har  redan fötts i USA. Och sannolikheten för att det ska ske även i Sverige är stor.– Det går inte att undvika, säger Helena D'Arcy, ordförande i Respekt, en katolsk pro-lifeorganisation i Sverige.

Nyheter · Publicerad 00:00, 26 mar 2012

Genom att manipulera kvinnans ägg hoppas forskarna kunna utrota flera svåra, ärftliga sjukdomar, som är ett resultat av defekta dna i cellernas mitokondrier – små kroppar, som finns i alla celler och vilkas funktion är att ge cellerna, och därmed det växande embryot, energi.

Så kallade mitokondriella sjukdomar, som är mycket ovanliga men svåra, går bara i arv från mor till barn. Rädslan för detta har gjort att många drabbade par har avstått från att skaffa barn.
Men nu menar sig forskarna ha funnit en lösning: genom att implantera kärnan från ett ägg från en kvinna med defekta mitokondrier in i ett ägg från en frisk kvinna, kan man skapa ett embryo, utan ärftliga genetiska sjukdomar från mamman.
– Jag har vetat att det i flera år har gjorts djurförsök i England, men inte att det har fötts barn, säger Helena D’Arcy, som är beklämd inför utvecklingen.
– Nu har vi ännu en grupp som anser sig ha rätt att få barn. Men vilka konsekvenserna blir för barnen, exempelvis i fråga om andra sjukdomar, är ju ännu för tidigt att säga, fortsätter hon.

Hon befarar också att vetenskapens nya landvinningar kommer att leda till ökad handel med mänskliga ägg – som det redan nu råder stor
brist på.
– Och här kommer det inte att räcka med ett ägg per försök, säger hon.
Än så länge är det bara i USA som barn med tre föräldrar har fötts, uppger den danska tidningen Kristerligt dagblad. Flera försök att få grönt ljus i Storbritannien har misslyckats, men på sikt menar Helena D’Arcy att sådana barn kommer att födas även i Sverige.
För med en global hälsovård är nationsgränser numera inget hinder för att få det man vill ha – och anser sig ha rätt till. Den friska mammans ”andel” i barnet är 1–2 procent. Och där är ännu en nöt att knäcka.
För vilka rättigheter – om några – kan hon åberopa sig till det barn hon har bidragit till? Det är en fråga som har diskuterats inte minst i Storbritannien.


Annica Skenberg

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...