På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Nu finns teknik som gör det möjligt att ett barn kan få tre genetiska föräldrar. Foto: Gunnar Ask / Scanpix

Barn får tre biologiska föräldrar

Ett barn med tre genetiska föräldrar. Det är inte science fiction utan verklighet. Flera sådana barn har  redan fötts i USA. Och sannolikheten för att det ska ske även i Sverige är stor.– Det går inte att undvika, säger Helena D'Arcy, ordförande i Respekt, en katolsk pro-lifeorganisation i Sverige.

Nyheter · Publicerad 00:00, 26 mar 2012

Genom att manipulera kvinnans ägg hoppas forskarna kunna utrota flera svåra, ärftliga sjukdomar, som är ett resultat av defekta dna i cellernas mitokondrier – små kroppar, som finns i alla celler och vilkas funktion är att ge cellerna, och därmed det växande embryot, energi.

Så kallade mitokondriella sjukdomar, som är mycket ovanliga men svåra, går bara i arv från mor till barn. Rädslan för detta har gjort att många drabbade par har avstått från att skaffa barn.
Men nu menar sig forskarna ha funnit en lösning: genom att implantera kärnan från ett ägg från en kvinna med defekta mitokondrier in i ett ägg från en frisk kvinna, kan man skapa ett embryo, utan ärftliga genetiska sjukdomar från mamman.
– Jag har vetat att det i flera år har gjorts djurförsök i England, men inte att det har fötts barn, säger Helena D’Arcy, som är beklämd inför utvecklingen.
– Nu har vi ännu en grupp som anser sig ha rätt att få barn. Men vilka konsekvenserna blir för barnen, exempelvis i fråga om andra sjukdomar, är ju ännu för tidigt att säga, fortsätter hon.

Hon befarar också att vetenskapens nya landvinningar kommer att leda till ökad handel med mänskliga ägg – som det redan nu råder stor
brist på.
– Och här kommer det inte att räcka med ett ägg per försök, säger hon.
Än så länge är det bara i USA som barn med tre föräldrar har fötts, uppger den danska tidningen Kristerligt dagblad. Flera försök att få grönt ljus i Storbritannien har misslyckats, men på sikt menar Helena D’Arcy att sådana barn kommer att födas även i Sverige.
För med en global hälsovård är nationsgränser numera inget hinder för att få det man vill ha – och anser sig ha rätt till. Den friska mammans ”andel” i barnet är 1–2 procent. Och där är ännu en nöt att knäcka.
För vilka rättigheter – om några – kan hon åberopa sig till det barn hon har bidragit till? Det är en fråga som har diskuterats inte minst i Storbritannien.


Annica Skenberg

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier