Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Alkohol i julfirandet är ett gissel för många barn Foto: Gorm Kallestad/TT

Barn drabbas hårt av vuxnas juldrickande

Drygt fyra av tio upplever andras drickande under jul och nyår som negativt. Omkring 300 000 svenskar är beroende av alkohol.

Nyheter · Publicerad 18:00, 23 dec 2018

Enligt en ny undersökning som organisationen IQ har låtit Sifo genomföra, anser 44 procent av de svarande att andras drickande påverkar deras jul- och nyårsfirande negativt. Under högtider som jul, midsommar eller påsk är det fler som får problem med alkoholen.

– Den enkla förklaringen är att man dricker mer. När konsumtionen är som störst är det som mest problem, säger Sven Andréasson, professor vid beroendecentrum på Karolinska institutet.

Effekterna av missbruk och de samhällskostnader det för med sig, är väl kartlagda i forskningen. Enligt Sven Andréasson talar mycket för att kostnaderna är lika stora om man ser till dem som påverkas av andras drickande.

– Det är alltså kostnader för oro, dåligt psykiskt och fysiskt mående, hur mycket man klarar av att arbeta och så vidare, säger han.

Barn som växer upp med missbrukande vuxna påverkas starkt. Enligt Sven Andréasson pekar forskningen på att barn till missbrukare löper större risk än andra att få problem senare i livet. En förhöjd oro och stress som barn, korresponderar ofta med psykisk och fysisk ohälsa som vuxen.

– Barn är en viktig anledning till att ta det lugnt med alkoholen. Man behöver inte vara nykterist, säger Sven Andréasson.

– Men det är inte okej att vara alkoholpåverkad när man har ansvar för små barn. Och när barnen blir större ändras uppgiften, och man måste tänka på att man fungerar som förebild.

Organisationen Bris håller sina kanaler öppna under hela jullovet. Kring julhelgen hanterar de runt 1 200 kontakter med oroliga barn och ungdomar. Under jul och nyår ökar barns oro kring vuxnas miss- och riskbruk av alkohol.

Sven Andréasson har ett handfast råd till den som är orolig för att en närstående dricker för mycket: Prata om det. Forskningen visar att den typen av reaktioner faktiskt har en effekt och att närståendes varningssignaler är viktiga när det gäller att förändra negativa beteenden.

Carl Fredrik Alexander Rask, som själv växte upp med en missbrukande pappa, når via Youtube ut med budskapet om alkoholens risker. 90 000 personer följer hans kanal och hans videor har hundratusentals visningar. Han berättar att många barn och unga hör av sig med sin oro för föräldrar eller andra vuxna.

– Många beskyller sig själva och tror att det är deras fel att de vuxna dricker, säger han och berättar att den vanligaste frågan han får är: ”Vad ska jag göra?”

– Det är lätt att man sätter den som missbrukar i främsta rummet och försöker hjälpa. Jag brukar svara att man ska tänka på sig själv, man måste försöka få sig själv att må så bra som möjligt.

Tips inför jul- och nyårsfirandet

Alkoholtjata inte: Respektera om någon inte vill dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket.

Ifrågasätt alkoholkulturen: Om du inte tycker att ni ska dricka alkohol, säg det.

Fundera över ditt eget drickande: Hur påverkar din egen alkoholkonsumtion andra i din närhet?

Våga prata: Säg ifrån om din familjemedlem eller vän dricker på ett sätt som får negativa konsekvenser.

Se varningstecknen: Personer som uppträder avvikande på ett negativt sätt när de dricker, eller som dricker när de inte mår bra, kan befinna sig i riskzonen.

Källa: IQ, Beroendecentrum

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

Kränker kvinnors rättigheter – belönas av FN

Världen. Iran har fått en plats i FN-organet UN Women som arbetar för kvinnors rättigheter. Detta meddelades strax efter att man i landet dömt en kvinnlig...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...